سایت اصلی دانشگاه |  پنجشنبه 15 خرداد 1399 English
جستجو:  
تاریخ 1398/07/14     تعداد دفعات مشاهده 101 بار     ساعت 03:00     گروه خبری اخبار مرکز بهداشت رشت

در تاریخ 13 مهر 98 در محل ریاست مرکز بهداشت شهرستان رشت جلسه کمیته سیب تشکیل گردید .چالش ها و مشکلات مربوط به آن توسط واحد های مربوطه بررسی و پیشنهادات  جهت ارتقا بهبود  کمی و کیفی ثبت خدمات در سامانه بررسی شد.