سایت اصلی دانشگاه |  چهارشنبه 7 اسفند 1398 English
جستجو:  
تاریخ 1398/06/10     تعداد دفعات مشاهده 229 بار     ساعت 03:00     گروه خبری اخبار مرکز بهداشت رشت

 ثبت نام متقاضیان کارشناسان پرستاری جهت  فراخوان جذب پرستار قرارداد برنامه پزشک خانواده در شیفت های عصر وشب و روزهای تعطیل برای مراکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی تحت پوشش مرکز بهداشت شهرستان رشت  از تاریخ  98/6/6 آغاز و تا پایان ساعت اداری مورخه 98/6/11  در واحد هماهنگی و گسترش شبکه های مرکز بهداشت شهرستان رشت  ادامه خواهد داشت .