سایت اصلی دانشگاه |  چهارشنبه 7 اسفند 1398 English
جستجو:  
تاریخ 1398/06/09     تعداد دفعات مشاهده 217 بار     ساعت 03:00     گروه خبری اخبار مرکز بهداشت رشت

میز خدمت جهادی مرکز بهداشت شهرستان رشت درتاریخ 8 شهریور 98 درمصلای رشت برگزار شد.در اجرای این طرح تعداد 38 نفر فشارخون گرفته شده و به تعداد ۱۰۰نفر نیز آموزش بهداشت توسط کارشناسان محترم بیماریها داده شد.