سایت اصلی دانشگاه |  جمعه 28 دی 1397 English
جستجو:  
فرم ها و آیین نامه ها واحد بهداشت خانواده
 
 
 

دستورالعمل ها و فرم های  واحد بهداشت خانواده  

1

ارزیابی ،طبقه بندی ودرمانکودک درمعرض خطر

2

تشخیص بارداری

3

مراقبت های پیش از بارداری

4

فرم مراقبت های ادغام یافته ناخوشی های اطفال

5

ارزیابی ، طبقه بندی و درمان کودک 2 ماهه تا 5 ساله

6

ارزیابی ، طبقه بندی ودرمان کودک مصدوم

7

دستورالعمل تکمیل دفتر مراقبت ممتد مادران- از دوران پیش از بارداری تا پس از زایمان

8

فرم مراقبت بارداری

9

راهنمای مشاوره، انتخاب و آغاز استفاده از روش پیشگیری از بارداری

10

راهنمای ارزیابی و طبقه بندی کودک درمعرض خطر

11

دستورالعمل مراقبت های ادغام یافته ناخوشی های اطفال

12

دستورالعمل روش های پیشگیری از بارداری

13

قانون ترویج تغذیه با شیرمادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی

14

راهنمای بوکلت چارت مراقبت های ادغام یافته کودک سالم ویژه پزشک

15

راهنمای بوکلت چارت مراقبت های ادغام یافته کودک سالم ویژه غیر پزشک

16

مراقبت های اد غام یافته ناخوشیهای اطفال

17

 راهنمای بوکلت چارت ویژه پزشکان

18

راهنمای بهداشت باروری

19

آشنایی مقدماتی با علت مرگ وطبقه بندی آن درنظام مراقبت مرگ کودکان

20

مراقبت ادغام یافته کودک سالم ویژه پزشک W.C.C

21

مراقبت ادغام یافته کودک سالم ویژه غیرپزشک

 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1392/12/06

جدول وزن گیری -غیر پزشک

فرم  بارداری - غیر پزشک

فرم  پس از زایمان -غیر پزشک

فرم زایمان در منزل

فرم پارتوگراف

فرم بارداری-پزشک-ماما

فرم پس از زایمان-پزشک-ماما

فرم پیش از بارداری

فرم زایمان در تسهیلات

دفترچه ارجاع

دفترچه پس خوراند

دفترچه مراقبت مادر

فرم اطلاعات کودکان سوءتغذیه ای

فرم شماره یک حمایتی

فرم شماره دو حمایتی

فرم اطلاعات زنان بارداری با هموگلوبین پائین

فرم سوانح وحوادث کودکان

فرم ثبت مراقبت کودک مصدوم توسط پزشک

فرم ثبت مراقبت کودک مصدوم توسط غیر پزشک

فرم ثبت مراقبت کودک سالم

فرم مراقیت نوزادان پسر سالم

فرم مراقیت نوزادان دختر سالم

فرم مراقیت کودک پسر  سالم 2-9 ماهگی

فرم مراقیت کودک پسر  سالم 2-9 ماهگی

فرم مراقیت کودک پسر  سالم زیر دوسال

فرم مراقیت کودک دختر  سالم زیر دوسال

فرم مراقیت کودک پسر  سالم 2 تا 7سال

فرم مراقیت کودک دختر سالم 2 تا7سال

فرم ثبت اولین معاینه نوزاد پسر توسط پزشک

فرم ثبت اولین معاینه نوزاددخترتوسط پزشک

فرم بررسی تغذیه با شیر مادر, و دور سر نوزاد0-18 ماه پسر

فرم بررسی تغذیه با شیر ماد و دور سرنوزاد 0-18 ماه دختر

فرم قد و وزن پسران0 تا   3  سال

فرم قد و وزن دختران0  تا 3 سال

فرم قد و وزن پسران 3 تا8  سال

فرم قد و وزن دختران3 تا8 سال

فرم تغذیه مادران باردار دچار سوء تغذیه کارشناس تغذیه

دفتر مشاوره تغذیه کودکان

دفتر مشاوره تغذیه زنان باردار

فرم تغذیه کودکان دچار اختلل رشد

فرم اطلاعات کودکان سوء تغذیه ای(دچار افت رشد یا تاخیر رشد

فرم پسامد غذائی

فرم شماره 3 شاخص عملکرد برنامه مشارکتی - حمایتی

فرم شماره 1 پایش و ارزشیابی برنامه مشارکتی -حمایتی یا حملیتی بهبود وضع تغذیه(ویژه کودکان مشمول طرح)

فرم اطلاعات زنان باردار با هموگلوبین کمتر از طبیعی

فرم کارت مراجعه تنظیم خانواده (آیودی)

 فرم مشخصات داوطلب عمل وازکتومی بدون تیغ

فرم لیست اسامی ارجاع توبکتومی و وازکتومی

 فرم آمار مشاوره تنظیم خانواده سه ماهه

فرم مشخصات افراد unmet need

 فرم مشاوره تنظیم خانواده ( روشهای طولانی اثر و دائم) برای زوجین واجد شرایط

فرم آزمایشات مربوط به تنظیم خانواده

فرم مشخصات افرادی که حاملگی ناخواسته داشته اند

فرم مشاوره ، انتخاب و آغاز استفاده از روش پیشگیری بارداری

فرمهای دریافت شیر خشک

فرم آماری مراکز مشاوره شیردهی

فرم ثبت کودکان کمتر از 2 ماه

فرم ارجاع به مرکز مشاوره شیر مادر

 فرم زایمان در منزل

 فرم مراقبت پیش از بارداری( ماما/ پزشک)

فرم مراقبت بارداری (ماما /پزشک)

فرم مراقبت پس از زایمان ( ماما/ پزشک)

دفترچه مراقبت مادر و نوزاد( بارداری ،زایمان،و پس از زایمان)

 دفترچه فرم پسخوراند

فرم گزارش نوزاد با وزن کمتر از 2500گرمی توسط ماما( در تبم سلامت)

فرم و جدول شاخص های برنامه مادران

فرم ارجاع مادر / نوزاد

 فرم گزارش فوری مادران در معرض هطر( نیازمند مداخله ای)

فرم جدول آمار ماهانه پاپ اسمیر

فرم مهاجرت مادر باردار

فرم آمار ماهانه آموزش خودآزمائی پستان طبق فیلیپ چارت

فرم ارجاع به بیمارستان آموزشی زایمان آسان

 فرم شاخص های برنامه مادران( فرم شماره 2)

فرم اطلاعات آماری 6 ماهه پاپ اسمیر و خود آزمائی پستان

فرم ارجاع برای آزمایشات حاملگی

فرم ارجاع برای آزمایش گراویندکس

 فرم ارجاع پاپ اسمیر

 فرم و جدول وزن گیری زنان باردار

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1392/12/06
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   4  کل مراجعات:   2990