سایت اصلی دانشگاه |  پنجشنبه 28 تیر 1397 English
جستجو:  
شاخص ها واحد بهداشت حرفه ای

شاخصهای مهم واحدبهداشت حرفه ای

 


ردیف

عنوان شاخص                                  سال

85

86

87

88

89

90

91

1

تعداد کارگاههای تحت پوشش بازدید

1103

3737

6315

6011

6150

6041

6084

2

تعداد کارگران تحت پوشش بازدید

15294

25803

30683

30430

30032

28434

26679

3

اخطاریه بهداشتی صادر شده

17

 

29

1353

2210

1226

1211

4

کارگاههای معرفی شده به دادگاه

1

3

31

57

301

267

214

5

کارگران تحت پوشش معاینات

6333

15763

18563

18753

20005

17791

16973

6

درصد کارگران تحت پوشش معاینات

41

62

60

61

66

62

63

7

تعداد موارد سنجش عوامل زیان آور

39

 

177

1244

1379

895

434

8

تعداد جلسات آموزشی برگذار شده برای کارگران

0

 

142

351

373

354

269

9

تعداد کارگاههایی که حداقل یک عامل زیان آور را کنترل نموده اند.

5

 

124

128

119

122

121

10

تعداد کارگاههایی که حداقل یک نوع تاسیسات بهداشتی آن بهسازی شده است.

63

104

392

737

797

780

667

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1392/12/04
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   2  کل مراجعات:   1166