سایت اصلی دانشگاه |  پنجشنبه 28 تیر 1397 English
جستجو:  
شاخص ها واحد آموزش بهداشت

شاخصهای آماری فعالیتهای آموزشی مراکز بهداشتی درمانی واحد آموزش سلامت مرکز بهداشت رشت نیمه دوم سال 1391

 

ردیف

نام مرکز بهداشتی درمانی

جمعیت

تعداد شرکت کنندگان

درصدافراد شرکت کننده در کلاسهای آموزشی

کلاس مورد انتظار


 

کل کلاس

اجراء شده

درصد کلاسهای برگزار شده به حد انتظار

تعداد گروههای هدفی که برای آنان کلاس برگزار شده

تعداد موضوعات آموزشی آموزش داده شده

تعداد کلاس موردانتظار نیازسنجی

تعدادکلاس اجرا شده بر اساس نیازسنجی

درصد کلاس نیازسنجی

1

 

امامزاده هاشم

6138

4926

3/80

650


 

231

25.5

10

45

139

89

64

2

اسلام آباد

10324

5943

 

57.6

866


 

287

33.1

16

30

172

189

110

3

آقاسیدشریف

6737

6675

 

99

866


 

282

32.5

13

45

169

183

108.2

4

کته سر

6652

3162

 

47.5

650


 

219

33.7

14

15

131

45

34.4

5

دارسازی

8079

8710

 

107.8

866

 


 

373

43

29

68

224

93

38

6

 

سراوان

8418

6685

79.4

758


 

328

43.2

17

45

197

163

83

7

 

لولمان

10599

8260

78

974


 

657

67.6

11

31

394

273

69.3

8

بالاگفشه

 

7269

6517

89.7

866


 

332

38.3

19

37

136

95

70

9

پیربازار

 

10297

3895

37.8

866


 

291

33.6

23

28

175

188

108

10

بیجارپس

9481

3223

34

758


 

192

25.3

13

23

115

74

64.3

11

جعفرآباد

 

6590

8155

123.7

650


 

582

89.5

24

40

349

334

95.7

 

شاخصهای آماری فعالیتهای آموزشی مراکز بهداشتی درمانی –واحد آموزش سلامت مرکز بهداشت رشت نیمه دوم سال 1391

 

ردیف

نام مرکز بهداشتی درمانی

جمعیت

تعداد شرکت کنندگان

درصدافراد شرکت کننده در کلاسهای آموزشی

کلاس مورد انتظار

کل کلاس

اجراء شده

درصد کلاسهای برگزار شده به حد انتظار

تعداد گروههای هدفی که برای آنان کلاس برگزار شده

تعداد موضوعات آموزشی آموزش داده شده

تعداد کلاس موردانتظار نیازسنجی

تعدادکلاس اجرا شده بر اساس نیازسنجی

درصد کلاس نیازسنجی

12

 

جیرکویه

7858

6778

86.3

866

337

38.9

18

31

202

187

92.6

13

چوکام

8522

3212

 

37.7

758

226

29.8

14

31

135

160

118.5

14

زیباکنار

5470

2986

54.6

 

542

169

31.1

17

30

101

277

76.2

15

لاکان

 

7261

2385

32.8

758

233

30.7

18

27

140

111

79.3

16

مرکز 2

 

روستایی:862

شهری:32394

2868

8.6

326

193

59.2

18

34

116

62

53.4

17

مرکز 11

9568 روستایی

10724 شهری

4428

 

21.8

542

266

49

11

38

159

85

53.4

18

مرکز 13

روستایی:8956

شهری:13593

4409

 

20

650

186

28.6

26

27

112

65

58

19

مرکز14

7074روستایی

شهری 18449

5412

21.2

866

334

38.6

11

29

200

156

78

20

مرکز15

 

روستایی : 8502

شهری: 17081

7261

28.4

1082

451

41.7

17

47

271

225

83

شاخصهای آماری فعالیتهای آموزشی مراکز بهداشتی درمانیواحد آموزش سلامت مرکز بهداشت رشت نیمه دوم سال 1391

ردیف

نام مرکز بهداشتی درمانی

جمعیت

تعداد شرکت کنندگان

درصدافراد شرکت کننده در کلاسهای آموزشی

کلاس مورد انتظار

کل کلاس

اجراء شده

درصد کلاسهای برگزار شده به حد انتظار

تعداد گروههای هدفی که برای آنان کلاس برگزار شده

تعداد موضوعات آموزشی آموزش داده شده

تعداد کلاس موردانتظار نیازسنجی

تعدادکلاس اجرا شده بر اساس نیازسنجی

درصد کلاس نیازسنجی

21

خشکبیجار1

روستایی: 4808

شهری:6422

4515

40.2

866

322

37.2

15

29

193

297

154

 

22

خشکبیجار2

روستایی : 5396

شهری: 6757

7500

61.7

866

467

53.9

19

44

280

121

43.2

 

23

لشت نشاء 1

روستایی :4740

شهری: 6841

 

2703

23.3

650

روستایی: 137

شهری: 20

24.2

19

29

82

50

61

 

24

لشت نشاء 2

روستایی: 5377

شهری: 8197

3730

27.5

 

 

758

روستایی: 141

شهری : 70

27.8

25

46

85

78

91.8

 

25

سنگر 1

 

روستایی: 8220

شهری:

4933

4395

33.4

1082

روستایی : 288

شهری : 3

26.9

8

30

173

135

78

 

26

سنگر 2

روستایی:9469

 شهری: 4609

 

4483

31.8

1082

459

42.4

8

44

275

366

133

 

27

خمام 1

 

روستایی: 9361

شهری: 6578

 

5107

32

866

289

33.3

18

42

173

165

95.4

 

ردیف

نام مرکز بهداشتی درمانی

جمعیت

تعداد شرکت کنندگان

درصدافراد شرکت کننده در کلاسهای آموزشی

کلاس مورد انتظار

کل کلاس

اجراء شده

درصد کلاسهای برگزار شده به حد انتظار

تعداد گروههای هدفی که برای آنان کلاس برگزار شده

تعداد موضوعات آموزشی آموزش داده شده

تعداد کلاس موردانتظار نیازسنجی

تعدادکلاس اجرا شده بر اساس نیازسنجی

درصد کلاس نیازسنجی

28

خمام 2

روستایی:11339

شهری: 6840

5112

28.1

974

432

44.4

7

26

259

318

122

29

کوچصفهان1

روستایی: 10638

شهری: 7205

6184

34.7

1082

481

44.4

15

43

289

47

16.3

30

کوچصفهان 2

روستایی: 8881

شهری: 4884

6748

49

866

345

39.8

13

29

207

163

78.7

31

مرکز 1

9568

 

1037

10.8

110

135

122.2

9

7

_

_

_

32

مرکز 3

40135

مرکز 399

پ-ف 641

پ-ق 277

3.3

326

مرکز : 26

فلسطین: 75

قدس : 24

38.3

22

32

59

13

22

33

مرکز 4

 

40972

مرکز3201

دیانتی308

مهدیه 58

8.7

326

مرکز : 42

دیانتی : 39

مهدیه : 58

42.6

12

24

58

37

63.8

34

مرکز 5

17785

409

2.3

110

30

27.3

9

10

18

14

77.8

 

 

 

 

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1392/12/07
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   1110