سایت اصلی دانشگاه |  سه شنبه 13 خرداد 1399 English
جستجو:  
معرفی و شرح وظایف
چاپ


معرفی برنامه ها ی واحد بهداشت مدارس :
نوجوانان :
1      معاینات مقدماتی و پزشکی  کودکان بدو ورود به دبستان  و ثبت در سامانه
2.      معاینات مقدماتی و پزشکی دانش آموزان پایه هفتم و ثبت در سامانه
3.    معاینات مقدماتی  و پزشکی دانش آموزان پایه چهارم و ثبت در سامانه
4. معاینات مقدماتی پایه دهم و ثبت در سامانه
5. معاینات پزشکی چهار پایه فوق و ثبت در سامانه
6.  مراقبت غیر پزشکی معاینات پزشکی کارکنان مدارس مروج سلامت و ثبت در سامانه
7.کنترل انجام واکسیناسیونهای روتین و انجام آنها مطابق دستور العمل واحد مبارزه بیماریها
8.پایش و ممیزی خارجی  مدارس مروج سلامت پس از ممیزی داخلی توسط تیم ممیزی داخلی
9.نظارت و تشخیص و ارجاع و پیگیری بهبود سلامت دهان ودندان دانش آموزان
10. آموزش بهداشت بلوغ دردختران  پایه هفتم بویژه مدارس متوسطه
11. پایش حداقل فصلی از عملکرد واحد سلامت نوجوانان و جوانان و مدارس از مرکز پایگاه و خانه بهداشت تحت نظارت خود توسط پزشک مسئول و همکاران نظارتی
12.آموزش تغذیه وآهن یاری دانش آموزان دختر مقاطع متوسطه اول ودوم
13. پیشگیری و کنترل آلودگی به پدیکلوزیس در مقاطع مختلف تحصیلی
14. پیگیری ارجاعات مطابق سامانه سیب
15. ارسال آمار های نوجوانان در زمانهای تعیین شده از سوی ستاد
16. بررسی وضعیت بهداشت محیط وایمنی مدارس
17. برنامه آموزش بهداشت دانش آموزان ، والدین ، کارکنان مدارس
جوانان:
1. مراقبت غیر پزشکی و معاینات پزشکی دانشجویان ورودی گروه پزشکی وپیراپزشکی و ثبت در سامانه سیب و ثبت در سامانه سیب
2.مراقبت غیر پزشکی و معاینات جوانان تحت پوشش و ثبت در سامانه سیب( سالیانه 30 در صد جمعیت تحت پوشش)و ثبت در سامانه سیب
3.آموزش مفاهیم ازدواج شاد و پایدار، پیشگیری از مرگ و میر جوانان  در حوادث  ترافیکی، آموزش  پیشگیری از رفتار های پر خطر ، آموزش مهارتهای اجتماعی پیشگیری از رفتار های مخاطره آمیز
4. ارسال آمار فصلی و تحویل آن در زمان آمارگیری به واحد سلامت جوانان و نوجوانان و مدارس
5.پیگیری نتیجه  ارجاعات جوانان
6. انجام آموزش ها در گروه های جوان در مراکز تجمعی نزدیک مرکز بهداشتی درمانی ،پایگاه و خانه بهداشتبرای مشاهده شرح وظائف واحد بهداشت مدارس اینجا کلیک کنید.  
 

 

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/04/19
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   0  دیروز:   1  کل مراجعات:   579