سایت اصلی دانشگاه |  چهارشنبه 13 فروردین 1399 English
جستجو:  
شاخص ها
چاپ
 شاخص های واحد سلامت نوجوانان و جوانان و مدارس:
نوجوانان:
1. درصدمراقبت غیر پزشکی و معاینات پزشکی پایه اول مراقبت شده نوجوانان و ثبت در سامانه سیب :
2. درصدمراقبت غیر پزشکی و معاینات پزشکی پایه چهارم مراقبت شده نوجوانان و ثبت در سامانه سیب :
3. درصدمراقبت غیر پزشکی و معاینات پزشکی پایه هفتم مراقبت شده نوجوانان و ثبت در سامانه سیب :
4. درصدمراقبت غیر پزشکی و معاینات پزشکی پایه دهم مراقبت شده نوجوانان و ثبت در سامانه سیب :
5.درصد اختلالات بینایی موجود در هر پایه:
6.درصد اختلالات شنوایی موجود در هر پایه:
7. درصد اختلالات بهداشت روان در هرپایه:
8. درصد بروز پدیکولوزیس:
9. درصدمراقبت غیر پزشکی و معاینات پزشکی نوجوانان تحت پوشش و ثبت در سامانه سیب :
10.درصد اختلالات بینایی موجود در نوجوانان تحت پوشش:
11.درصد اختلالات شنوایی موجود در نوجوانان تحت پوشش:
12. درصد اختلالات بهداشت روان در نوجوانان تحت پوشش:
13. درصد بروز پدیکولوزیس در نوجوانان تحت پوشش:
14.
جوانان:
1. درصدمراقبت غیر پزشکی و معاینات پزشکی مراقبت شده جوانان تحت پوشش در مرکز پایگاه و هرخانه بهداشت:
2. تعداد جوانان آموزش دیده در یک از 4 عنوان آموزشی
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/04/19
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   182