سایت دانشگاه  |  جمعه 28 دی 1397 English
جستجو:  
اعضاء
 
 
 اعضای هیئت موسس مرکز تحقیقات اختلالات رشد کودکان
 

 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/03/10

اعضای شورای پژوهشی مرکز 1397

  • دکتر وحید امین زاده
  • دکتر حمیدرضا بادلی
  • دکتر عادل باقرسلیمی
  • دکتر منیژه تبریزی
  • دکتر آفاق حسن زاده راد
  • دکتر بهرام دربندی
  • دکتر ستیلا دلیلی
  • دکتر رضا شرفی
  • دکتر شاهین کوه منایی
  • دکتر هومان هاشمیان
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/06/25
اعضای شورای پژوهشی مرکز تحقیقات اختلالات رشد کودکان1396

دکتر وحید امین زاده
دکتر حمیدرضا بادلی
دکتر عادل باقرسلیمی
دکتر کبری بلوکی مقدم
دکتر الهام بیدآبادی
خانم آفاق حسن زاده راد
دکترستیلا دلیلی
دکتر شاهین کوه منایی
دکتر محمد مهدی کرم بین
دکتر هومان هاشمیان

 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/02/15


 

اعضای مرکز تحقیقات اختلالات رشد کودکان

 

دکتر ابراهیم اسماعیلی استادیار فوق تخصص ریه کودکان

email:
e.esmaili51@gmail.com
 
 
 
 
 
 
دکتر مجید اصغرزاده استادیار فوق تخصص عفونی کودکان 
email: romaasfa@gmail.com 
 
 
 


دکتر وحید امین زاده دانشیار فوق تخصص اعصاب کودکان
email:
aminzadeh145@yahoo.com

 

 دکتر حمیدرضا بادلی دانشیار فوق تخصص کلیه

رئیس مرکز تحقیقات اختلالات رشد کودکان

email:badeli@gums.ac.ir


 

 

دکتر عادل باقر سلیمی استادیار فوق تخصص خون کودکان

email: baghersalimi498@yahoo.com

 

 

دکتر الهام بید ابادی دانشیار فوق تخصص اعصاب کودکان

email: bidabadi@mail.com

 

دکتر کبری بلوکی مقدم دانشیار متخصص کودکان 

email: bolouki@gums.ac.ir

 
 
دکتر منیژه تبریزی استادیار متخصص اطفال
email: drs.tabrizi@gmail.com

 

دکتر مریم جفرودی استادیار فوق تخصص خون کودکان

email: jafroodi@gums.ac.ir

 

دکتر سیده زهره جلالی دانشیار فوق تخصص نوزادان

 email: z_jalali@gums.ac.ir

 

دکتر طاهر چراغی استادیار فوق تخصص اسم و الرژی کودکان

email: tcheraghi@gmail.com

 
 
 
 
 
 

 

 
email: afaghrad@gums.ac.ir
 
 
 
 
 
 
 
دکتر سیده آزاده حسینی نوری  استادیار متخصص کودکان 


 
 
 

 

دکتر بهرام دربندی استادیار فوق تخصص خون کودکان

email:darbandi45@gmail.com

دکتر فهیمه رحیمی بشر استادیار فوق تخصص قلب کودکان

email: rahimibashar@gums.ac.ir

 

 
دکتر علی روشنی استادیار فوق تخصص نوزادان
email: Aliroshanit@yahoo.com
 
 

 دکتر مرجانه زرکش دانشیار فوق تخصص نوزادان

email:zarkesh@gums.ac.ir

دکتر رضا شرفی دانشیار فوق تخصص نوزادان

email: rsharafi@gums.ac.ir

دکتر سوده صالحی استادیار فوق تخصص گوارش کودکان

 
دکتر افشین صفائی اصل دانشیار فوق تخصص نفرولوژی کودکان
email:  afshin_safaei2@yahoo.com

 

دکترمحمد مهدی کرم بین دانشیار متخصص کودکان

email: karambin@gums.ac.ir

 

دکتر شاهین کوه منائی استادیار فوق تخصص غدد کودکان

email: koohmana@yahoo.com
دکتر کیومرث گل شکن استادیار متخصص کودکان
email: golshekan@gums.ac.ir

 

 دکتر شهره ملک نژاد دانشیار فوق تخصص گوارش کودکان         مدیر گروه کودکان 

email:  maleknejadshohreh@yahoo.com

دکتر صدرالدین مهدی پور استادیار فوق تخصص نوزادان

 email: smb1355@gmail.com
دکتر اسفندیار نظری استادیار فوق تخصص قلب کودکان
email:
nazari_esfandiar@yahoo.com
 

 دکتر هومان هاشمیان دانشیار فوق تخصص عفونی کودکان

email: hashemian@gums.ac.ir 

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/06/22
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   3  کل مراجعات:   7575