سایت دانشگاه  |  پنجشنبه 3 اسفند 1396 English
جستجو:  
معرفی مرکز

مرکز تحقیقات اختلالات رشد کودکان دانشگاه علوم پزشکی گیلان از فروردین 1387 با عنوان مرکز تحقیقات بالینی کودکان جهت  گسترش ٬ هماهنگی و به روز رسانی پژوهش های علمی در زمینه پیشگیری٬ شناخت و درمان بیماری های کودکان و نوجوانان٬ با همراهی مسئولین محترم دانشگاه و همکاری صمیمانه گروه کودکان شروع به کار نمود و در تاریخ 23/03/1391 با عنوان مرکز تحقیقات اختلالات رشد کودکان دانشگاه علوم پزشکی گیلان موفق به اخذ موافقت اصولی از شورای گسترش وزارت بهداشت شد. در حال حاضر محققان مرکز برانند تا بتوانند  در اسرع وقت موجبات ارتقای مرکز را جهت اخذ موافقت اصولی فراهم اورند.

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/10/27

اساس نامه مرکز تحقیقات اختلالات رشد کودکان

ماده 1- به منظور گسترس پژوهش و ارائه راه حل در امور بهداشتی درمانی و به موجب این اساسنامه مرکز تحقیقات بهداشت اختلالات رشد کودکان که در این اساسنامه "مرکز تحقیقات" نامیده می شود، برای تأمین اهداف زیر مورد موافقت اصولی قرارگرفت.

ماده 2-اهداف

1-توسعه و بکارگیری دانش بشری در حیطه رشد و تکامل کودکان

2-انجام پژوهش های بنیادی اپیدمیولوژیک و بالینی و بهداشتی در جهت اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور بمنظور جوابگویی به نیازهای جامعه اسلامی

3-جمع آوری، تنظیم و طبقه بندی اسناد، مقالات و جزوات و کتب علمی، مدارک مربوطه و انتشار آنها

4-تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه سلامت و رشد و تکامل کودکان

5-ترغیب، تشویق و بکارگیری محققین رشته های مختلف پزشکی، پیراپزشکی و غیرپزشکی به امر پژوهش در زمینه سلامت و اختلالات رشد کودکان

6-کوشش در جلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرایی مربوطه در داخل کشور به منظور پاسخگویی به نیازهای پژوهشی

7-همکاری علمی و انجام پروژه های مشترک با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمانهای بین المللی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران

8-هدایت پژوهش های حیطه رشد و تکامل کودکان به سمت نیازهای جامعه و کاربردی کردن آنها

9-گسترش فرهنگ کار گروهی و بین بخشی در زمینه تحقیقات اختلالات رشد و تکامل کودکان

10- بوجود آوردن زمینه تحقیق در آینده سازان حرفه پزشکی در زمینه رشد و تکامل کودکان

ماده 3-ارکان مرکز عبارتند از:

الف-شورای عالی مرکز

ب-رئیس مرکز

ج-شورای پژوهشی مرکز

تبصره: مصوبات شورایعالی مرکز براساس سیاست ها و خط مشی ها و هماهنگی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.

ماده 7- رئیس مرکز به پیشنهاد شورایعالی مرکز و حکم رئیس دانشگاه علوم پزشکی هر چهار سال یک بار منصوب میگردد و انتخاب مجدد او بلامانع است. رئیس مرکز بالاترین مقام اجرایی مرکز است و در حدود ضوابط قانونی و مصوبات شورایعالی جهت اجرای وظایف و امور محوله اقدام می نماید.

ماده 8- وظایف رئیس مرکز:

اداره و هدایت مرکز تحقیقات جهت انجام هر چه بهتر امور پژوهشی در چهارچوب اساسنامه و ضوابط مرکز

اجرای سیاست ها و ضوابط تعیین شده از طرف شورایعالی مرکز

هماهنگی و مدیریت امور داخلی مرکز

امضاء و تأیید نامه های اداری و دعوتنامه ها

تلاش در جهت تأمین امکانات لازم در جهت گسترش مرکز تحقیقات

پیشنهاد و تعیین افراد جهت عضویت در شورای پژوهشی مرکز

برقراری ارتباط با مرکز پژوهشی دیگر

ماده 9-شورای پژوهشی مرکز: شورای پژوهشی مرکز متشکل از 5 نفر عضو هیئت مؤسس و 4 نفر از اعضاء هیئت علمی گروه کودکان و 1 نفر عضو غیر هیئت علمی بعنوان مسئول مرکز به انتخاب رئیس مرکز می باشد.

ماده 10- وظایف شورای پژوهشی مرکز:

نظارت علمی و عملی بر فعالیتهای پژوهشی مرکز

تعیین خط مشی پژوهشی براساس اولویت های موجود در هر مقطع زمانی

بررسی، تأیید و تصویب طرح های تحقیقاتی ارائه شده به مرکز

پیشنهاد برگزاری سمینار و کنفرانس های علمی توسط مرکز

تشکیل جلسات منظم دوره ای جهت تعیین سیاست ها و آئین نامه های اداری

پیشنهاد برگزاری برنامه های آموزشی در زمینه پژوهش جهت ارتقاء اعضای علمی و فراگیران

پیگیری انجام امور پژوهشی مصوب در شورای پژوهشی

ماده 11- منابع مالی مرکز:

الف- درآمدهای حاصله از خدمات مرکز طبق ضوابط قانونی

ب- کمک و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی

ج- اعتبارات دولتی در صورت تشخیصی

این اساسنامه در 11 ماده و یک تبصره در تاریخ 20/9/1393 به تصویب هیئت مؤسس مرکز تحقیقات اختلالات رشد کودکان رسید.

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/11/02
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   3  کل مراجعات:   1310