دوشنبه 25 شهریور 1398
EN
منو
 
 
 
معرفی واحد آموزش پرستاری

معرفی واحد آموزش پرستاری

نام مسئول: سمیه قاسمی

سمت: سوپروایزر آموزشی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری

تلفن داخلی: 215

ایمیل: somayeh.ghasemi@rocketmail.com

شرح وظایف:

سوپروایزر آموزشی مسئول فعالیت های آموزشی و پژوهشی پرستاری- مامایی را تحت نظارت مدیر پرستاری بر عهده دارد.

1- شناسایی و تعیین اهداف آموزشی/ تعیین نیازهای آموزشی/ اولویت بندی نیازهای آموزشی

2- تدوین برنامه های آموزشی مستمر و مدون جهت رفع نیازهای آموزشی کوتاه مدت، میان مدت، طولانی مدت

3- طراحی و اجرای برنامه های آموزشی کوتاه

4- ارائه پیشنهاد بودجه آموزشی به مدیریت پرستاری

5- کنترل و نظارت بر شرکت فعال رده های مختلف پرستاری در برنامه های آموزشی

6- تعیین و اندازه گیری شاخص های آموزشی

7- ارزیابی اثربخشی آموزش های انجام شده

8- هماهنگی در اجرای برنامه کارورزی دانشجویان و کارآموزان گروه پرستاری مامایی

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/05/22
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   133