جمعه 15 آذر 1398
EN
تازه های کتاب
 
1 / 9
2 / 9
3 / 9
4 / 9
5 / 9
6 / 9
7 / 9
8 / 9
9 / 9

 
     
دسترسی سریع
 
 
 
 
 
 
 
     
منابع اطلاعاتی
 
 
     
خبرنامه PharmoMetrics
 
 
     
بروشور و راهنمای آموزشی
 
 
     
سامانه ها
 
 
     
منو
 
کتابخانه دانشکده داروسازی
 
 
     
اخبار و تازه های کتابخانه دانشکده داروسازی
 
Rss
08:57 1398/09/05
کارگاه آموزشی «راهبردهای جستجو در پایگاه اطلاعاتی ISI» توسط کتابخانه دانشکده داروسازی برگزار می شود
14:58 1398/08/28
دانشجو فاطمه حاجی کریمخانی ورودی 91 دانشکده داروسازی، 4 آذر سال جاری از رساله خود دفاع خواهد کرد
12:46 1398/08/25
دسترسی به پایگاه اطلاعاتی Clinical Key دوباره برقرار شد
13:49 1398/08/22
پنجمین کنگره سالانه متخصصان علوم اطلاعات در تاریخ 29 و 30 آبان برگزار می گردد
11:52 1398/08/22
کارگاه آموزشی آشنایی با پایگاه اطلاعاتی Pubmed توسط واحد کتابخانه برگزار شد.
 
     
تازه ها
 
 
     
کتابخانه دانشکده داروسازی
 
 

 درباره ما

تاریخچه 

این کتابخانه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻞ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ ﻛﺎرﺑﺮان و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ، در مساحتی حدود 639 متر مربع در طبقه چهارم این دانشکده ایجاد شده است. فعالیت این واحد از سال 1392 آغاز شده و در حال حاضر با اینکه این دانشکده دارای 322 دانشجوی داروسازی است با عضویت 326 نفر (دانشجو، اعضای هیات علمی و کارکنان) در این واحد، روزانه پاسخگوی نیازهای اطلاعاتی آنها است.

  بروشور معرفی کتابخانه دانشکده داروسازی

  هدف

این  کتابخانه برای اﺷﺎﻋﻪ ﺳﺮﻳﻊ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﻲ به کاربران در صدد است برای رفع نیازهای اطلاعاتی آنها اهداف زیر را دنبال نماید:

-          انجام صحیح امور کتابخانه ای و افزایش سطح خدمات دهی به کاربران؛

-         ایجاد و بسط ارتباطات درون و برون سازمانی با سایر مدیران و کتابداران این حوزه؛

-         برقراری ارتباطات علمی با اعضای هیات علمی گروه های آموزشی  و ناشران این حوزه به منظور  آشنایی با منابع اطلاعاتی مرتبط و روزآمد؛

-        تهیه و ارائه مرتبط ترین منابع چاپی و الکترونیکی در حوزه های مختلف  داروسازی اعم از بیوتکنولوژی دارویی، داروسازی بالینی، شیمی داروئی، فارماسیوتیکس، فارماکوگنوزی و فارماکولوژی-توکسیکولوژی؛

-          برگزاری کارگاه های آموزشی مورد نیاز دانشجویان و کارکنان در راستای اهداف این مجموعه؛

-          عضویت کاربران به صورت الکترونیکی و پی گیری کارت های عضویت آنها از کتابخانه مرکزی؛

-          کمک به ارتقای سطح دانش علمی دانشجویان با در اختیار قرار دادن منابع مورد نیاز آنها(حتی اگر در مجموعه موجود نباشد)؛

-          آشنایی دانشجویان با پایگاه های مختلف علمی و راهنمایی آنها برای یافتن منابع مرتبط علمی در اینترنت؛

     -  تهیه و تنظیم بروشورهایی برای معرفی بهتر کتابخانه(امکانات و خدمات) به کاربران و کارکنان؛

چشم انداز

 -  کمک به دانشجویان در انجام فعالیت های پژوهشی از طریق برگزاری کافه کتاب؛

- تهیه، سازماندهی و نگهداری منابع چاپی و الکترونیکی روزآمد در حوزه داروسازی؛

به کارگیری استانداردهای نوین کتابداری در اجرای امور کتابخانه دانشکده؛

- استفاده از نرم افزارهای علم سنجی برای ترسیم ساختار دانش حوزه های پژوهشی دانشکده؛

 

 جامعه استفاده کننده

 - اعضای هیات علمی دانشگاه(اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی حق التدریس)؛

- دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان؛

- دانشجویان مهمان دانشگاه علوم پزشکی  گیلان؛

- کارکنان رسمی و پیمانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان؛

- کارکنان طرحی دانشگاه علوم پزشکی گیلان؛

تجهیزات

کتابخانه دانشکده داروسازی مجهز به 30 میز مطالعه، 60 صندلی و 25 دستگاه کامپیوتر است و امکان اتصال به شبکه WiFi جهت دسترسی کاربران به شبکه دانشگاه و اینترنت فراهم شده است.
کاربران عضو کتابخانه ﻣﻲﺗﻮاﻧند به منابع اطلاعاتی موردنظر خود از نرم افزار کتابخانه ثنا(ویرایش 2)(http://centlib.gums.ac.ir) دسترسی پیدا کنند.
 

خدمات کتابخانه

  

راهنمای استفاده کاربران از خدمات کتابخانه   html ,  pdf  

در بخش راهنماها، می توانید فایل های آموزشی  مورد نیاز خود را دانلود نمایید.

 

ابخش های کتابخانه

 بخش امانت

 از جمله وظایف کتابداران بخش امانت دانشکده عبارتند از:

** راهنمایی کلیه کاربران جهت استفاده از منابع کتابخانه      **انجام امور مربوط به عضویت  

** پاسخگویی به سوالات مرجع مراجعین کتابخانه               **امانت ، تمدید و بازگشت منابع 

**جستجو و بازیابی اطلاعات منابع کتابخانه                       **نظارت بر امور سالن مطالعه  

**فایل و چک نمودن کتب موجود در قفسه‌ها و همچنین کتب برگشتی

**نظارت و کنترل منابع بررسی و ارزیابی منابع جهت تکمیل و روزآمدسازی مجموعه کتابخانه

**انجام امور مربوط به تسویه حساب و فارغ التحصیلی دانشجویان

 بخش سفارشات

از جمله وظایف کتابخانه، انتخاب و تهیه منابع است؛ به گونه ای که بتواند برای هر یک از مراجعان به کتابخانه مفید و ارزشمند باشد. اهداف اصلی این بخش، انتخاب منابع به منظور کمک به برنامه درسی دانشجویان و کمک به آموزش و پژوهش در سطحی گسترده و تخصصی است. تهیه تازه های کتابخانه و منابعی که مورد درخواست اساتید و گروههای آموزشی است از دیگر وظایف این بخش می باشد.

 بخش نشریات و پایان نامه

این بخش وظیفه تهیه، گردآوری و سازماندهی نشریات فارسی و انگلیسی در حوزه داروسازی را بر عهده دارد که اطلاعات کتابشناختی آنها در نرم افزار کتابخانه قابل بازیابی است. اختصاص موضوع به پایان نامه های دانشکده بر اساس سرعنوان های موضوعی Mesh  و ورود اطلاعات کتابشناختی آنها در نرم افزار کتابخانه از دیگر فعالیت های این بخش می باشد. کاربران   می توانند با جستجو در نرم افزار کتابخانه به چکیده و صفحات ابتدایی پایان نامه ها دسترسی داشته باشند.

 • ورود اطلاعات پایان نامه های عمومی و تخصصی در نرم افزار کتابخانه
 • الحاق فایل الکترونیکی پایان نامه ها
 • ورود اطلاعات نشریات فارسی و لاتین
 • جستجوی پایان نامه و مقاله برای مراجعین

بخش فهرست نویسی

کلیه منابع خریداری شده و اهدایی کتابخانه، در این واحد سازماندهی می شود (ثبت، فهرست نویسی، رده بندی و آماده سازی). به اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﭘﺲ از سفارش و ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺛﺒﺖ، ﻓﻬﺮﺳﺖﻧﻮﻳﺴﻲ و ردهﺑﻨﺪی ﻣﻨﺎﺑﻊ و ورود اﻃﻼﻋﺎت آﻧﻬﺎ در ﻧﺮم اﻓﺰار ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای ثنا اﻧﺠﺎم می شود. شایان ذکر است ﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﻓﻬﺮﺳﺖﻧﻮﻳﺴﻲ ﺑﺮﻗﺮاری ﻧﻈﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آن ﻫﻢﻛﺘﺎﺑﺪار و ﻫﻢ ﻣﺮاﺟﻌﻪﻛﻨﻨﺪه ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻛﺘﺎب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد را بازیابی کنند. گفتنی است که فهرستنویسی منابع در این بخش بر اساس رده بندی (NLM(National Library of Medicine انجام می شود. از آنجائیکه رشته داروسازی دارای حوزه های بین رشته ای است از رده بندی LC نیز برای سازماندهی بعضی رده ها استفاده می شود.

 • ثبت منابع اعم از چاپی و الکترونیکی
 • فهرستنویسی و رده بندی منابع
 • ورود اطلاعات منابع در نرم افزار جامع کتابخانه
 • آماده سازی منابع و ارسال به مخزن کتابخانه
 • همکاری با سایر بخشهای کتابخانه در مواقع لزوم

   

پرسش از کتابدار

کاربران محترم در صورت نیاز به منبع اطلاعاتی خاص یا کتاب الکترونیک می توانند از طریق «از کتابدار بپرس» نیاز اطلاعاتی خود را با کتابدار مطرح کنند. بدین منظور بر منوی «از کتابدار بپرس» کلیک کرده و «درخواست از کتابدار» را بزنید و اطلاعات منبع مورد نظر را وارد نمایید. کتابدار در صورت موجود بودن منبع الکترونیکی، در ظرف 48 ساعت آن را به آدرس الکترونیکی شما ایمیل خواهد کرد و یا در صورت امکان، تامین مدرک انجام خواهد داد.

کتابخانه این واحد از طریق «از کتابدار بپرس» منتظر دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما نیز می باشد.

فرم نظرسنجی آنلاین کتابخانه

برای دستیابی به بازخوردهای منطقی کاربران کتابخانه و  استفاده از نتایج آنها به منظور بهبود عملکرد کتابخانه، فرم نظرسنجی آنلاین توسطن واحد تهیه و تنظیم شده است. وسعت و سرعت توزیع، دسترسی سریع و آسان به داده ها ازجمله مزایای این نوع از نظرسنجی است. 

 

کافه کتاب

کتابداران کتابخانه دانشکده داروسازی با همکاری اعضای هیات علمی، دانشجویان و کمیته تحقیقات دانشجویی جلساتی به منظور بحث و تبادل نظر در خصوص مباحث داغ حوزه های پژوهشی داروسازی و همچنین آشنایی با منابع روز در حوزه داروسازی در واحد کتابخانه برگزار می کند. این جلسات به دانشجویان کمک خواهد نمود تا در انجام کارهای تحقیقاتی خصوصا نگارش پایان نامه مفیدتر واقع شوند. جهت اطلاعات بیشتر به خانم قربانی-مسئول کتابخانه دانشکده- مراجعه نمایید.

برگزاری کارگاه های آموزشی

کتابداران کتابخانه دانشکده داروسازی به منظور آشنایی بیشتر دانشجویان، کارشناسان و اعضای هیات علمی دانشکده با پایگاه های اطلاعاتی، روش تحقیق، مقاله نویسی و... کارگاه های آموزشی حضوری و مجازی(ویبنار) برگزار می نمایند. علاقه مندان می توانند جهت شرکت در کارگاه ها، به خانم قربانی-مسئول کتابخانه-مراجعه نمایند. گفتنی است کارگاه های آموزشی که به صورت مجازی برگزار می شود فایل آن به شرکت کنندگان ارسال می گردد.

انتشار بروشورها و راهنماهای آموزشی

با توجه به نیازهای اطلاعاتی دانشجویان، اعضای هیات علمی و کتابداران، این واحد به طور منظم در تلاش است بروشورها و راهنمای اموزشی مورد نیاز آنها را تهیه و تنظیم و از طریق ابزارهای اطلاع رسانی کتابخانه منتشر نماید.

مشاوره 

کتابداران کتابخانه دانشکده داروسازی در تلاش اند در انجام طرح های تحقیقاتی دانشجویان ضمن ارائه راهنماهایی لازم در خصوص نحوه جستجوی اطلاعات از پایگاه های اطلاعاتی و معرفی منابع مرتبط با حوزه کاریشان، در امر مشاوره مثمرثمر واقع شوند. 

 آیین نامه ها

 

  آیین نامه عضویت و خدمات کتابخانه    pdf

 آئین‌نامه کتابخانه، مجموعه‌ای از ضوابط و دستورالعمل‌ها درخصوص امانت کتاب و ارائه سایر خدمات به مراجعه‌کنندگان است. هدف از تدوین آن حفظ حقوق و اجرای مقررات کتابخانه برای همه اعضاء (هیأت علمی، دانشجویان و کارکنان) می‌باشد. آئین‌نامه حاضر نحوه و شرایط ارائه خدمات کتابخانه به همه اعضاء و مراجعین دانشگاه را در برمی‌گیرد، تا حتی‌المقدور امکان بهره‌برداری از امکانات و منابع اطلاعاتی کتابخانه برای کلیه اعضاء فراهم آید.

مدارک لازم جهت ثبت نام

-1 تکمیل فرم درخواست عضویت در کتابخانه 

 2- عکس 4*3   

 3- دارا بودن آدرس پست الکترونیکی فعال؛ 

4- معرفی نامه برای کارمندان از محل کار خود (ویژه کارمندان)؛

 5- مبلغ 20000 ریال بابت هزینه عضویت؛
 

**جهت دریافت فرم عضویت در کتابخانه اینجا کلیک نمایید.

ماده1: افراد مجاز به عضویت

1-دانشجویان دانشکده داروسازی علوم پزشکی گیلان؛ 2- دانشجویان مهمان دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی گیلان؛ 3- اعضاء هیأت علمی (رسمی، پیمانی و قراردادی حق التدریس) دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی گیلان؛ 4- کارمندان (رسمی- پیمانی) دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی گیلان؛

تبصره: مدت اعتبار عضویت تا پایان دوران تحصیل یا خدمت در دانشگاه علوم پزشکی گیلان می باشد.  

 ماده2: مقررات امانت، تمدید، رزرو و استرداد کتاب

اعضای کتابخانه برابر با مقررات مندرج در جدول ذیل می‌توانند از کتابخانه کتاب امانت بگیرند:

             اعضای کتابخانه مدت امانت(روز) تعداد کتاب
 هیات علمی 20 7
 دانشجویان (دکتری عمومی داروسازی) 10 3
 کارمندان دانشگاه 10 2

 ادامه مطلب

 

 آیین نامه وجین کتابخانه    pdf  

ارزیابی و بررسی وضعیت منابع موجود، و به تبع آن حذف منابعی که باید از مجموعه کتابخانه خارج شوند یکی از وجوه اساسی مدیریت مجموعه است. کتابخانه برای حفظ پویایی مجموعه خود از یک سو نیازمند افزودن منابع روزآمد و مورد نیاز بوده، و از سوی دیگر باید منابعی که در روند پرشتاب تولید علم به هر دلیلی جایگاه خود را در تامین نیاز اطلاعاتی استفاده کنندگان از دست داده اند را از مجموعه خارج نماید. افزودن منابع بدون پیرایش مجموعه موجود حتی در صورت وجود فضای کافی، در دراز مدت از کارایی مجموعه می کاهد. با توجه به اهمیت یکدستی اجرای روند وجین، این آیین نامه توسط کتابخانه مرکزی برای تمامی کتابخانه های تابعه ارائه می گردد.

تعریف وجین : وجین فرایندی است که از طریق آن منابع مازاد، فرسوده و یا بی استفاده از مجموعه خارج می گردد.

اعضاء کمیته وجین منابع در کتابخانه دانشکده داروسازی عبارتند از:

1-مسئول کتابخانه
2- پیشنهاد متخصص موضوعی از اعضاء کتابخانه (ترجیحا از اعضای محترم هیئت علمی انتخاب شوند)

ماده 1: معیارها و ضوابط وجین

1-منابع فرسوده، مستعمل که ارزش علمی و یا تاریخی ندارند و نگهداری آنها موجب اشغال فضا، صرف هزینه نگهداری و آلودگی سایر منابع خواهد بود.
2- منابع درسی که
 اعتبار و ارزش علمی خود را از دست داده اند.
3- نسخه های تکراری و مازاد بر نیاز و ویرایش های قدیمی کتب حوزه علوم پایه و بالینی که به طور منظم ویرایش های جدید آنها منتشر می گردد و در کتابخانه موجود است.

ادامه مطلب

 نرم افزار کتابخانه

راهنمای آموزشی نرم افزار کتابخانه ثنا 

 

 ساعت کار

ساعت کاری کتابخانه، مخزن و بخش امانت: روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 7:30 صبح لغایت 15:15 بعد ازظهر می باشد.

*** با توجه به گرمی هوا، ساعت کاری کتابخانه در تیر ماه  6:30 صبح لغایت 14:15 بعد ازظهر می باشد.

  تماس با ما

شماره تماس: 33486470-013

ایمیل: lib.pharmacy.gums@gmail.com

فرم ارسال درخواست 

آدرس پستی کتابخانه: رشت- انتهای جاده لاکان- اتوبان فومن،سراوان- مجتمع دانشگاهی علوم پزشکی گیلان-  دانشکده

داروسازی- طبقه چهارم- واحد کتابخانه

معرفی کتابداران
 

مسئول کتابخانه: رقیه قربانی بوساری

دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی (گرایش بازیابی اطلاعات)

r.ghorbani.b@gmail.com

تلفن تماس: 1333486470  داخلی 231

کارشناس کتابخانه: روزبه مصطفی پور

کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

 
تلفن تماس: 01333486470  داخلی 230
 

آمار منابع کتابخانه
 

 

 کتاب چاپی فارسی: 4082 نسخه        کتاب چاپی فارسی: 892 عنوان              

کتاب چاپی لاتین: 584 نسخه              کتاب چاپی لاتین: 421 عنوان 

کتاب الکترونیکی لاتین: 495 عنوان       کتاب الکترونیکی لاتین:  497 نسخه    

پایان نامه:  24 عنوان                         CD  فارسی: 37 حلقه 

CD انگلیسی: 20 حلقه 

گفتنی است با همکاری اعضای هیات علمی دانشکده داروسازی، مجموعه کتب الکترونیکی لاتین دانشکده به 1621 نسخه رسیده است که تاکنون 497 عنوان توسط کتابداران دانشکده وارد نرم افزار کتابخانه شده است.

اطلاع رسانی و تبلیغات

کتابخانه دانشکده داروسازی ﭘﻞ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ ﻛﺎرﺑﺮان و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ است و در تلاش است به منظور  اﺷﺎﻋﻪ ﺳﺮﻳﻊ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﻲ و افزایش دسترسی به آن در حوزه های مختلف داروسازی اعم از بیوتکنولوژی دارویی، داروسازی بالینی، شیمی داروئی، فارماسیوتیکس، فارماکوگنوزی و فارماکولوژی-توکسیکولوژی فعالیت نماید.  این کتابخانه دارای منابع چاپی و الکترونیکی فارسی و لاتین در حوزه داروسازی بوده  و با مجموعه سازی، گردآوری، سازماندهی و اشاعه بهینه اطلاعات در جهت اهداف کلی دانشکده گام برداشته و به تأمین نیازهای اطلاعاتی مراجعان می پردازد.  ایجاد و بسط ارتباطات درون و برون سازمانی با سایر مدیران و کتابداران این حوزه، برقراری ارتباطات علمی با اعضای هیات علمی گروه های آموزشی و ناشران،آشنایی دانشجویان با پایگاه های مختلف علمی و راهنمایی آنها برای یافتن منابع مرتبط علمی و .. از جمله اهداف این کتابخانه است. 

بروشور آموزشی

مکاتبه رسمی

پیامک

شبکه اجتماعی

اسلاید شو(SlideShow) تازه های کتاب، کتابخانه و علم سنجی

نرم افزار کتابخانه centlib.gums.ac.ir 

آموزش
 

 
کتابخانه دانشکده داروسازی تاکنون کارگاههای آموزشی ذیل را برای برای دانشجویان و کتابداران برگزار نموده است. 
 

عنوان کارگاه آموزشی

گروه هدف  نام مدرس تاریخ برگزاری محتوای آموزشی
 
  متون تخصصی زبان انگلیسی
کتابداران دانشگاه
علوم پزشکی گیلان
 
رقیه قربانی   92/10/7  فایل آموزشی1
 متون تخصصی زبان انگلیسی
کتابداران دانشگاه
علوم پزشکی گیلان
 
رقیه قربانی   92/10/14 فایل آموزشی1 
 متون تخصصی زبان انگلیسی  
کتابداران دانشگاه
علوم پزشکی گیلان
رقیه قربانی   92/10/21 فایل آموزشی2  

 
 متون تخصصی زبان انگلیسی
 
 کتابداران دانشگاه
علوم پزشکی گیلان
 رقیه قربانی
92/10/28
آشنایی با نرم افزار کتابخانه ثنا
و نحوه جستجوی اطلاعات
دانشجویان دانشکده داروسازی
 رقیه قربانی

94/08/12

فایل آموزشی
 
آشنایی با نرم افزار کتابخانه ثنا
و نحوه جستجوی اطلاعات
دانشجویان دانشکده داروسازی
روزبه مصطفی پور 

95/08/05

فایل آموزشی
 
 سه ماهه سوم 97
آشنایی با نرم افزار کتابخانه ثنا
و نحوه جستجوی اطلاعات
دانشجویان دانشکده داروسازی(گروه1)
 
روزبه مصطفی پور   97/07/24
 
فایل آموزشی
 
معرفی پایگاه های اطلاعاتی مرتبط با حوزه داروسازی(جلسه اول: UptoDate)  دانشجویان دانشکده داروسازی  رقیه قربانی  97/9/21 فایل آموزشی
 
آشنایی با نرم افزار کتابخانه ثنا
و نحوه جستجوی اطلاعات
 
دانشجویان دانشکده داروسازی (گروه2)  روزبه مصطفی پور    97/9/24 فایل آموزشی 
سه ماهه چهارم 97
 
کارگاه آموزشی معیارهای انتخاب مجله برای چاپ مقالات   دانشجویان دانشکده داروسازی(ِویژه ورودی92)  رقیه قربانی 97.12.8  فایل آموزشی
 
معرفی پایگاه های اطلاعاتی مرتبط با حوزه داروسازی(جلسه دوم: ClinicalKey) 
 
دانشجویان دانشکده داروسازی
 
رقیه قربانی  97.12.20 
 
آشنایی با نرم افزار کتابخانه ثنا
 (گروه3)
 
دانشجویان دانشکده داروسازی رقیه قربانی - روزبه مصطفی پور 97.12.22   فایل آموزشی 

 

 سه ماهه اول 98 

 

عنوان کارگاه آموزشی   

گروه هدف    نام مدرس   تاریخ برگزاری  امضاء شرکت کنندگان فایل آموزشی 

معیارهای انتخاب مجله برای چاپ مقالات  

دانشجویان دانشکده داروسازی رقیه قربانی 

  98.3.7

pdf

فایل آموزشی 

 آشنایی با نرم افزار کتابخانه ثنا(گروه 4 ) 

دانشجویان دانشکده داروسازی

 روزبه مصطفی پور 

 98.1.29

pdf 

فایل آموزش

 آشنایی با پایگاه ClinicalKey

دانشجویان دانشکده داروسازی

رقیه قربانی  

 98.3.8

 pdf

 فایل آموزشی

 آشنایی با پایگاه  اطلاعاتی UpToDate

 دانشجویان دانشکده داروسازی

رقیه قربانی  

 98.3.20

pdf 

فایل آموزشی 

 

کارگاه

غیرحضوری

گروه هدف  نام مدرس   تاریخ برگزاری  فایل
 

  

 

kopernio 

دانشجویان دانشکده داروسازی رقیه قربانی  28خرداد98  جهت دریافت فایل به کتابخانه مراجعه کنید
 

 سه ماهه دوم 98

متقاضیان شرکت در کارگاه غیرحضوری کتابخانه دانشکده داروسازی (تابستان 98)

گروه هدف: دانشجویان دانشکده داروسازی

نام مدرس: رقیه قربانی 

شرکت کنندگان: 

کارگاه آموزشی (1): آشنایی با پایگاه UpToDate 

کارگاه آموزشی (2):  آشنایی با پایگاه ClinicalKey

زمان برگزاری: تابستان 98 

 ** به دلیل سنگین بودن حجم فایل آموزشی، جهت دریافت آن  به کتابخانه مراجعه کنید

 

 عنوان کارگاه آموزشی حضوری  

  گروه هدف 

  نام مدرس  

تاریخ برگزاری 

 امضاء شرکت کنندگان 

 فایل آموزشی  

راهبردهای جستجو در Scopus  و ISI

دانشجویان دانشکده  داروسازی

رقیه قربانی

98.6.23 

 pdf

  فایل آموزشی

 معیارهای انتخاب مجله برای چاپ مقالات

دانشجویان دانشکده داروسازی 

رقیه قربانی

98.6.24

 pdf

فایل آموزشی

 نحوه کار با سرعنوان های موضوعی مش (Mesh) 

 دانشجویان دانشکده داروسازی   

 روزبه مصطفی پور

و رقیه قربانی

 98.6.31

 pdf

 فایل آموزشی

  

 فرم نظرسنجی آنلاین کارگاه آموزشی 

 

  گزارشات کتابخانه 

گزارش سالیانه کتابخانه97  pdf

 بروشور و  راهنمای آموزشی
 

بروشور و راهنماهای  آموزشی کتابخانه دانشکده داروسازی

سه ماهه دوم 98 

بروشور آموزشی «سرعنوان های موضوعی مش(mesh)» 

سه ماهه اول 98

 بروشور آموزشی «نگاهی بر نرم افزارهای علم سنجی»

بروشور آموزشی  پایگاه های پایان نامه ها و رساله ها

                       «Dissertation and Thesis Databases»

 سه ماهه چهارم 97

بروشور آموزشی «داده های پیوندی»

بروشور آموزشی «نفوذ علمی در علم سنجی»

بروشور آموزشی «تحلیل هم واژگانی»

بروشور آموزشی «اخلاق در پژوهش»

بروشور آموزشی «راهنمای مجلات دسترسی آزاد DOAJ»

 بروشور آموزشی «سرقت علمی و شیوه های مقابله با آن»

بروشور آموزشی «معیارهای انتخاب مجله برای چاپ مقالات»
 

راهنمای آموزشی معیارهای انتخاب مجله برای چاپ مقالات

راهنمای آموزشی پایگاه اطلاعاتی ClinicalKey

 

 سه ماهه سوم 97

  بروشور آموزشی «سواد اطلاعاتی»

  بروشور آموزشی پایگاه اطلاعاتی Reaxys

بروشور آموزشی پایگاه اطلاعاتی Embase

 

 راهنماهای آموزشی کتابخانه مرکزی علوم پزشکی گیلان و سایر مراکز علمی پژوهشی: 

 تازه های کتاب


کتابهای خریداری شده از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران- اردیبهشت 98 را می توانید از  اینجا ببینید.

کتابهای خریداری شده از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران- اردیبهشت 97 را می توانید از  اینجا ببینید.

خبرنامه (PharmoMetrics)
خبرنامه شماره 1     pdf                 خبرنامه شماره 4      pdf                خبرنامه شماره 7   pdf

خبرنامه شماره 2      pdf                  خبرنامه شماره 5      pdf

خبرنامه شماره 3      pdf                  خبرنامه شماره 6      pdf

پایگاه های اطلاعاتی
 
 

پایگاههای اطلاعاتی(Databases):

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

شاخص های ارزیابی  مجلات( Journal Indicators):   

 

      

نشریات الکترونیکی(E-Journals):

 
 
 
   
 
 
 

 

کتاب های الکترونیکی(E-Book):

 
 

منابع اطلاعات دارویی(Drugs):

 
 
 

 

 
 

 

 

پزشکی مبتنی بر شواهد(Evidence Base Medicine):


 

 


 

 

 

 
  

اخبار کتابخانه (97)

تولیدات علمی حاصل همکاری بین المللی اعضای هیات علمی دانشکده داروسازی در پایگاه اسکوپوس در سال2018   97/09/26
97/09/25           Q1,Q2 لیست  مجلات چارک

ادامه خبرها 

 برنامه های آتی کتابخانه

 برنامه آتی کتابخانه دانشکده داروسازی طی دوره  سه ماهه دوم سال 98 

برنامه آتی کتابخانه دانشکده داروسازی طی دوره   سه ماهه اول سال 98

برنامه آتی کتابخانه دانشکده داروسازی طی دوره  سه ماهه آخر سال 97

 

 پیوند های مفید

کاربران محترم می توانند جهت دسترسی به سامانه های مرتبط به   پیوند های مفید مراجعه کنید.
 

    
 
 
  
  
  
  
 
  
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/07/28
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   4  کل مراجعات:   3186