شنبه 17 خرداد 1399
EN

 
 
دریافت فایل
اورژانس و تریاژ اورژانس > دریافت فایل
اقدام: شروع...
پوشه(ها): 0 | فایل(ها): 10 | مجموع: 9,477 ک.ب.
پایین
ناماندازهتاریخ به روز رسانی  
bed manager..pdf 511 ک.ب.
1397/03/06 10:37:20
ابلاغ دستورالعمل احیا.pdf 133 ک.ب.
1397/03/06 10:37:37
ارتقاء خدمات در بخش اورژانس.doc 63 ک.ب.
1397/03/06 10:37:44
استاندارد تجهیزات بخش اورژانس .pdf 5,424 ک.ب.
1397/03/06 10:38:13
برنامه کد احیا.doc 59 ک.ب.
1397/03/06 10:38:38
داروهای حیات بخش و ضروری.pdf 691 ک.ب.
1397/03/06 10:38:49
دستورالعمل ارتقا اورژانس 1.pdf 217 ک.ب.
1397/03/06 10:39:02
دستورالعمل استاندارد دارویی بخش اورژانس نسخه 06 زمستان 97.pdf 1,357 ک.ب.
1397/11/06 11:58:39
شاخص های بخش اورژانس بیمارستانی 1.pdf 450 ک.ب.
1397/03/06 10:39:27
شاخص های ملی بخش اورژانس بیمارستانی .pdf 567 ک.ب.
1397/03/06 10:39:41
بالا
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   0  دیروز:   2  کل مراجعات:   747