جمعه 16 خرداد 1399
EN
منو
 
 
 
معرفی واحد تغذیه
چاپ

امور تغذیه

 

نام: شادی

نام خانوادگی:شیروانی

پست سازمانی:کارشناس مسئول تغذیه

وضعیت استخدامی:طرحی

 

 

 

شرح وظایف پست سازمانی کارشناس تغذیه و رژیم های غذایی

                   مطالعه وتدوین برنامه های مربوط به هماهنگ ساختن امور تغذیه بمنظور جلوگیری ازکمبودها وبا اشکلات دیگر

                   تنظیم برنامه های هفتگی،ماهانه وفصلی برای تهیه و سرویس غذا

                   نظارت درانتخاب ،سفارش ،تحویل،نگهداری موادغذایی خام ونظارت بربهداشت موادغذایی وارائه خط مشی درزمینه تغذیه وخدمات غذایی.

                 سرپرستی ونظارت برتهیه و نگهداری،پخت،توزیع ومصرف غذا با توجه به اصول بهداشتی ورژیم غذاها وبا درنظر گرفتن مقررات.

                نظارت برکار وآموزش کارکنان تحت سرپرستی.

              آموزش تغذیه درسطح عمومی ومقدماتی در زمینه های مختلف نقش غذا،انواع غذا،موادمغذی ولزوم غذا برای سلامت و غیره.

                   پیشنهاد انجام آزمایشات لازم از موادغذایی خام و پخته.

اجرای برنامه های آموزش غیرمستقیم به مصرف کنندگان بمنظور ترغیب آنان به مصرف اغذیه و خوراکیهای جدید ویاغیرمتداول

                 شر کت درتنظیم برنامه های مربوط به تولید،نگهداری،توزیع واموربازرگانی موادغذایی.

             دادن نظرات مشورتی در زمینه امورتغذیه به واحدهای اجرایی وبا آموزشی مربوط درصورت لزوم.

 

 

نام: ایرج

نام خانوادگی: بابایی

پست سازمانی:مسئول اتوماسیون تغذیه

وضعیت استخدامی: قراردادی

 

 

 

سلف سرویس دانشکده پرستاری ومامایی،پیراپزشکی شرق گیلان(لنگرود)

ظرفیت 155 نفر،مساحت آشپزخانه256مترمربع،مساحت غذاخوری283مترمربع

مجهز به سردخانه با ظرفیت4تن وانباربا ظرفیت10تن

آدرس:لنگرود،جاده لیلا کوه،خیابان بوعلی سینا

در این مکان ناهار وشام توزیع می شود.

قوانین ومقررات ورود اعتبار ویا افزایش آن درکارت تغذیه:

                      همراه داشتن کارت تغذیه

                    همراه داشتن یکی از کارتهای بانکهای عضو شتاب که حاوی موجودی باشد.

                    واریز حداقل مبلغ30000ریال به اعتبار کارت تغذیه

                      مراجعه به دستگاه رزرو غذا ورویت اعتبار افزوده شده

                     ارائه رسید پذیرنده به اپراتور اتوماسیون تغذیه دانشکده

                      نگهداری رسید مشتری نزد خود جهت اطمینان

قوانین ومقررات دریافت کارت تغذیه،فعال نمودن کارت و رزرو غذاهای هفتگی بر اساس منو:

                      مراجعه به سلف دانشکده جهت رزرو غذا

                      همراه داشتن کارت تغذیه الزامی است.

                      وجود اعتبار کافی در کارت تغذیه

                    مراجعه به برنامه غذایی هغتگی نصب شده دربرداتوماسیون تغذیه

                      مراجعه به دستگاه رزرو غذا

                     انجام عملیات رزرو غذا واطمینان از صحت انجام آن

                     مراجعه روزانه به دستگاه رزرو غذا جهت اطمینان از رزرو غذای روزانه

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1399/02/16
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   2  کل مراجعات:   744