چهارشنبه 22 آبان 1398
EN
منو
 
 
 
مديريت محتوا
 
 

Head of the Department

Photo

Name

Education

Contact Information

cv


دکتر مهریار حبیبی رود کنار

Dr mehryar Habibi

دکتری فرآوردهای بیولوژیک

phd of Medical Biotechnology

Email: mhr376@yahoo.com

cv

ORCID

Google Scholar

Scopus

Faculty Members

Photo

Name

Education

Contact Information

cv

دکتر ایرج نیکوکار

Dr. Nikokar, Iraj


دانشیار باکتری شناسی پزشکی

Email:

nikokariraj@gums.ac.ir

nikokariraj@yahoo.com

cv

ORCID

Google Scholar

Scopus

دکتر مسعود حمیدی

دکتری زیست فناوری (بیوتکنولوژی) دارویی

Phd of Pharmaceutical Biotechnology

Email:

m.hamidi2008@gmail.com

hamidi_m@gums.ac.ir

cv

ORCID

Google Scholar

Scopus

دکترآمنه محمدی روشنده

Dr Amaneh Mohammadi Roushandeh

Ph.D Anatomical Sciences
دکترای علوم تشریحی
E-mail:
Mohammadi_roushandeh@gums.ac.ir

cv

ORCID

Google Scholar

Scopus

دکتر عمار ابراهیمی

Dr. Ebrahimi, Ammar

استادیار زیست فناوری پزشکی

Email:

Ebrahimi.am@outlook.com

cv

ORCID

Google Scholar

Scopus


دکتر عوضعلی پور

Dr. evazalipour

   

دکتر کوروش خانکی

Dr. Khanaki, Korosh

Ph.D. of Clinical Biochemistry دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی

Email:

khanaki@gums.ac.ir

khanaki_korosh_bio@yahoo.com

cv

ORCID

Google Scholar

Scopus

دکتر محمود عابدین زاده

Dr. Abedinzadeh, Mahmood

دکترای تخصصی فیزیولوژی پزشکی

(PhD) Medical Physiologist

Email:

mahmood.abedinzade@gmail.com

mabedinzade@gums.ac.ir

cv

ORCID

Google Scholar

Scopus

دکتر آزاده کبیری

Dr. Kabiri, Azadeh

Ph.D. of Anatomical Sciences

دکتری علوم تشریحی

Email: kabiri@gums.ac.ir

azadeh_kabiri@yahoo.com

cv

ORCID

Google Scholar

Scopus

دکتر لیلا خلج

Dr.leila khalaj

دکترای تخصصی (PhD) داروسازی / داروشناسی

Email:lkhalaj@yahoo.com

cv

ORCID

Google Scholar

Scopus

دکتر سید محمد تقی رضوی طوسی

Dr Mohammadtaghi Razavi

دکترای تخصصی فیزیولوژی پزشکی

Ph.D in Medical Physiology

Email:Razavitosee.smt@gmail.com

cv

ORCID

Google Scholar

Scopus

 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/09/07
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   2  کل مراجعات:   3160