جمعه 16 خرداد 1399
EN
منو
 
 
 
كميته ها
چاپ


اعضاء کمیته استراتژیک دانشکده

دبیر کمیته

آقای دکتر ایرج نیکوکار

 

آقای دکتر سید محمد تقی رضوی طوسی

آقای دکتر مجید پورشیخیان

 

آقای دکتر محمد اسماعیل پور

 

خانم دکتر پرند پور قانع

 

خانم حوریه شایگان

 

خانم دکتر آذر درویش پور

 

آقای محمد بابایی پور

 

آقای دکتر مسعود حمیدی

 

آقای دکتر سید محمد تقی رضوی طوسی

 

آقای علی دلزنده

 

خانم مائده حسنی راد

 

آقای حسن یوسف پور

 

خانم زهرا قاری پور

 

آقای ابوذر رمضانی

 

خانم حمیده رهنما

 

 

اعضاء کمیته پایش و بهبود ساختار دانشکده

دبیر کمیته

آقای دکتر ایرج نیکوکار

آقای دکتر مسعود حمیدی

آقای دکتر مجید پورشیخیان

آقای دکتر محمد اسماعیل پور

خانم دکتر پرند پورقانع

خانم حوریه شایگان

خانم دکتر آذر درویش پور

آقای محمد بابایی پور

 

آقای دکتر محمودی

آقای دکتر محمود عابدین زاده

آقای دکتر مسعود حمیدی

آقای دکتر سید محمد تقی رضوی طوسی

خانم دکتر فاطمه جعفر زاده

خانم رؤیا منصور قناعی

خانم سهیلا مجیدی

خانم فیروزه فیروزه چیان

خانم کبری ابوذری


آقای دکتر عمار ابراهیمی


 

 

 

 

 

 

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/07/05
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   3  کل مراجعات:   705