دوشنبه 11 فروردین 1399
EN
منو
 
 
 
برنامه شورای آموزشی دانشگاه

تقویم سالانه برگزاری شوراهای حوزه معاونت آموزشی دانشگاه (سال 1396)

(مدیریت امور آموزشی دانشگاه)

ردیف

تاریخ

روز

ساعت

نام شورای برگزاری

1

19/2/96

سه شنبه

8 صبح

شورای کمیسیون بررسی موارد خاص

2

26/2/96

سه شنبه

8 صبح

شورای آموزشی

3

30/3/96

سه شنبه

8 صبح

شورای آموزشی

4

27/4/96

سه شنبه

8 صبح

شورای آموزشی

5

24/5/96

سه شنبه

8 صبح

شورای آموزشی

6

31/5/96

سه شنبه

8 صبح

شورای نقل و انتقال و میهمانی دانشجویان از سایر دانشگاه ها (ورودی)

7

14/6/96

سه شنبه

8 صبح

شورای کمیسیون بررسی موارد خاص

8

28/6/96

سه شنبه

8 صبح

شورای آموزشی

9

25/7/96

سه شنبه

8 صبح

شورای آموزشی

10

30/8/96

سه شنبه

8 صبح

شورای آموزشی

11

28/9/96

سه شنبه

8 صبح

شورای آموزشی

12

26/10/96

سه شنبه

8 صبح

شورای آموزشی

13

10/11/96

سه شنبه

8 صبح

شورای نقل و انتقال و میهمانی دانشجویان از سایر دانشگاه ها (ورودی)

14

17/11/96

سه شنبه

8 صبح

شورای کمیسیون بررسی موارد خاص

15

24/11/96

سه شنبه

8 صبح

شورای آموزشی

16

22/12/96

سه شنبه

8 صبح

شورای آموزشی

*در صورت تغییر احتمالی تاریخها، مراتب حداکثر تا یک هفته قبل اعلام خواهد شد.

*ارسال نامه های مربوط به مشکلات دانشجویان تا یک هفته قبل از تاریخ برگزاری شوراها الزامی است.

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/06/22
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   2399