چهارشنبه 13 فروردین 1399
EN
منو
 
 
 
شورای تحقیقات و فناوری دانشکده
چاپ

اعضای محترم شورای تحقیقات و فناوری دانشکده

نام و نام خانوادگی

Faculties

Profiles
دکتر ایرج نیکوکار

Dr. Nikokar, Iraj

ORCID - Google ScholarScopus

دکتر محمد اسماعیل پوربندبنی

Dr. Esmaeilpour Bandboni, Mohammad

ORCID - Google ScholarScopus

دکتر مجید پورشیخیان

Dr. Majid Pourshaikhian

ORCID - Google Scholar – Scopus

دکتر مهریار حبیبی رودکناری

Dr. Mehryar Habibi Roudkenar

ORCID - Google ScholarScopus

خانم فیروزه فیروزچیان

Ms Firoozehchian, Firoozeh

ORCID - Google ScholarScopus

دکتر محمدرضا محمودی

Dr. Mahmoodi, MR

ORCID - Google Scholar – Scopus

دکتر محمود عابدین زاده

Dr. Abedinzadeh, Mahmood

ORCID - Google ScholarScopus

خانم هما مصفاخمامی

Mrs Mosaffay Khomami, Homa

ORCID - Google ScholarScopus

دکتر فاطمه جعفرزاده کنارسری

Dr. Jafarzadeh-Kenarsari, Fatemeh

ORCID - Google ScholarScopus

دکتر آزاده کبیری

Dr. Kabiri, Azadeh

ORCID - Google ScholarScopus

دکتر آذر درویش پور

Dr. Darvishpour, A

ORCID - Google ScholarScopus

دکتر کوروش خانکی

Dr. Khanaki, Korosh

ORCID - Google ScholarScopus

خانم کبری ابوذری گزافرودی

Abouzari Gazafroodi, Kobra

ORCID - Google ScholarScopus

دکتر مسعود حمیدی

Dr. Hamidi, Masoud

ORCID - Google ScholarScopus

دکتر محسن پورمحمد

Dr. Puormohammad, Mohsen

ORCID - Google ScholarScopus

دکتر عمار ابراهیمی

Dr. Ebrahimi, Ammar

ORCID - Google Scholar – Scopus

دکتر آرمان پرویزی

Dr. Parvizi, Arman

ORCID - Google ScholarScopus

دکتر پرند پورقانع

Dr. Pourghane, Parand

ORCID - Google ScholarScopus

دکتر رضوی طوسی، سید محمد تقی

Dr. Razavitosee

ORCID - Google ScholarScopus

خانم رویا منصور قناعی

Roya Mansour-Ghanaei

ORCID - Google ScholarScopus

خانم حوریه شایگان

Shaigan, Hoorieh

ORCID - Google ScholarScopus

خانم سهیلا مجیدی

Soheila Majidi

ORCID - Google Scholar – Scopus

خانم فاطمه حیدری

Hydari, F

ORCID - Google Scholar – Scopus

خانم زهره سلملیان

Salmalian, Z

ORCID - Google Scholar – Scopus

خانم مریم رجب پور نیک فام

Rajabpur, maryam

ORCID - Google Scholar – Scopus

خانم مریم امیدی اسکویی

Omidioskuie, Maryam

ORCID - Google Scholar – Scopus

آقای محمد بابائی پور

Babaeipour, M

ORCID - Google Scholar – Scopus

اساتید محترم برای روزآمد نمودن پروفایل گوگل اسکالر لطفاً از راهنماهای ذیل استفاده نمایند:

راهنمای استفاده از Google Scholar Citation

راهنمای استفاده از Google Scholar Citation

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/11/10
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   2  کل مراجعات:   2479