چهارشنبه 20 فروردین 1399
EN
منو
 
 
 
معرفی معاون
چاپ
دکتر مجید پورشیخیان

کارشناسی ارشد بیهوشی

دکتری تخصصی سلامت در بلایا و فوریت ها
 
استادیار
 
pourshaikhian_myahoo.com

cv

شرح وظایف معاون آموزشی دانشکده

اجرای آئین نامه ها و مقررات آموزشی مصوب

تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی با همکاری گروههای آموزشی

پیگیری برنامه های آموزشی مداوم از طریق برگزاری کارگاه ها ، ژورنال کلاب و کنفرانس برای مربیان و اعضای هیئت علمی و دانشجویان

ارزشیابی عملکرد آموزشی سالیانه اعضای هیات علمی و کادر آموزشی دانشکده به منظور ارتقاء کیفیت فعالیت آنها

نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی گروهها و کوشش در جهت حل مشکلات آموزشی آنها

نظارت بر کلیه فعالیتهای آموزشی دانشجویان

رسیدگی به مشکلات و نیازهای درسی دانشجویان و درخواست های نقل و انتقال

پیگیری امور خدمات آموزشی ( ثبت نام ، حضور و غیاب ، ریز نمرات ، فارغ التحصیلی وغیره )

پیگیری امور مشاوره دانشجویی

ارزیابی فعالیتهای آموزشی دانشجویان

رسیدگی به تخلفات آموزشی دانشجویان از طریق کمیته انضباطی

نظارت بر امر تهیه مقدمات و برنامه ریزیهای مربوط به امتحانات و سایر دوره های آموزشی

نظارت بر کلیه امور مربوط به انتشارات و تهیه و تنظیم جزوات درسی

نظارت بر حسن اجرای مقررات و ضوابط آموزشی دانشگاهی در دانشکده

برگزاری جلسات مستمر با دانشجویان رشته های مختلف جهت رسیدگی به امور آموزش و تحصیلی آنان

برنامه ریزی و تنظیم خط مشی و روشهای اجرائی لازم جهت اجرای مصوبات شورایآموزشی دانشگاه

ایجاد ارتباط و هماهنگی با مدیران ذیربط حوزه معاونت آموزشی دانشگاه جهتاجرای مقررات و دستورالعمل های آموزشی مصوب

ایجاد ارتباط وهماهنگی با مدیریت آموزشی دانشگاه جهت اجرای ضوابط ومقررات مربوطه

شرکت در جلسات شورای آموزشی دانشگاه و انعکاس نتایج آن در دانشکده

تهیه و تنظیم سیاستهای آموزشی دانشکده و ارائه آن به رئیس دانشکده

تهیه گزارشهای لازم از کارهای انجام یافته جهت ارائه به ریاست دانشکده

انجام امور دانشکده و صدور دستورات لازم در غیاب رئیس دانشکده، برابر اختیارات تفویضی

تشکیل منظم جلسات شورای آموزشی به منظور بررسی مشکلات آموزشی و ارائه راه حل

نظارت بر کار کارکنان تحت سرپرستی و راهنمایی آنان در انجام کارهای محوله

نظارت بر انجام کارهای اداری و انجام سایر کارهای مربوطه برابر مقررات

اقدام در جهت برآورد نیازهای اداری، آموزشی و خدماتی دانشکده و تأمین آنها

شرکت در جلسات و نشست های گوناگون مرتبط

شرکت در شورای مدیران بیمارستانها جهت بحث و بررسی مشکلات بالینی

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/08/22
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   2  دیروز:   0  کل مراجعات:   5018