چهارشنبه 26 دی 1397
EN
منو
 
 
 
معرفی رئیس
چاپ
 
  

 ریاست دانشکده :

CV

   نام و نام خانوادگی: دکتر ایرج نیکوکار

محل تولد: لنگرود

رشته تخصصی: میکروبشناسی (باکتری شناسی پزشکی )

مرتبه علمی : دانشیار

نشانی محل کار: دانشگاه علوم پزشگی گیلان دانشکده پیراپزشکی لنگرود

لیلا کوه - خیابان بو علی         

E-mail: Nikokariraj@yahoo.com, Nikokariraj@GUMS.AC.IR

 

 
 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/01/25