سه شنبه 25 تیر 1398
EN
منو
 
 
 
سامانه جذب و پذیرش
 
 

درصورت دارا بودن طرح می توانید فرم ذیل را پر نموده و به آدرس اینترنتی info.hati@gums.ac.ir ارسال نمایید.