جمعه 15 فروردین 1399
EN
منو
 
 
 
اعضای کمیته

رشته تحصیلی

اعضای کمیته دانشجوئی

پرستاری

صادق مشتاقی

پرستاری سالمندی کارشناسی ارشد

پویا نعمت زاد

اتاق عمل

فاطمه غلامی

علوم آزمایشگاهی

سروش نقی زاده کوچهصفهانی

اتاق عمل

حورا قوتی

علوم آزمایشگاهی

هانیه فداکار

مامایی

زهرا چوکامی

علوم آزمایشگاهی

ارغوان مقربی استادکلایه

رادیولوِژی

مهدی عطار

علوم آزمایشگاهی

فاطمه انصافی

هوشبری

پوریاخدابنده

اتاق عمل

سبحان صانع دوست

پرستاری

مهدی فراوانی

رادیولوِژی

فاطمه علی اکبری

علوم آزمایشگاهی

رضا پریچهر

علوم آزمایشگاهی ناپیوسته

طیبه علی نژاد

بیوتکنولوژی پزشکی ارشد

زهرا پورمحمدی

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/12/08