فراخوان زيرسيستم
 
     
چهارشنبه 17 آذر 1395
EN
منو
 
 
 
علوم آزمایشگاهی
چاپ

اعضای گروه علوم آزمایشگاهی  هیأت علمی دانشکده

نام و نام خانوادگی: دکتر ایرج نیکوکار

دانشیار باکتری شناسی پزشکی

nikokariraj@gums.ac.ir

nikokariraj@yahoo.com

cv

 

دکتر مهریار حبیبی رود کنار

دانشیار فرآورده های بیولوژیک

mhr376@yahoo.com

نام و نام خانوادگی: دکتر محمود عابدین زاده

دانشیار فیزیولوژی

mahmood.abedinzade@gmail.com

mabedinzade@gums.ac.ir

cv

نام و نام خانوادگی: دکتر کورش خانکی

استادیار بیوشیمی بالینی

khanaki@gums.ac.ir

khanaki_korosh_bio@yahoo.com

cv

نام و نام خانوادگی: دکتر محمد رضا محمودی

استادیار انگل شناسی پزشکی

mrmahmoodi2002@yahoo.com

cv

نام و نام خانوادگی: دکتر مسعود حمیدی

استادیار زیست فناوری دارویی

مدیر برنامه ریزی گروه

 m.hamidi2008@gmail.com

hamidi_m@gums.ac.ir

cv

نام و نام خانوادگی:  دکتر آزاده کبیری

استادیار آناتومی(علوم تشریح)

kabiri@gums.ac.ir

azadeh_kabiri@yahoo.com

cv

نام و نام خانوادگی: دکتر عمار ابراهیمی

استادیار زیست فناوری پزشکی

Ebrahimi.am@outlook.com

cv

نام و نام خانوادگی: دکتر سید محمد تقی رضوی طوسی

استادیار فیزیولوژی پزشکی

Razavitosee.smt@gmail.com

cv

نام و نام خانوادگی: مریم امیدی

مربی ایمنی شناسی پزشکی

maryamomidioskuie@yahoo.com

آقای سید احسان فــلاح                                           کارشناس خدمات آموزشی

 

 

کارشناسان آزمایشگاه

آقای مجتبی فرح بخش

کارشناس علوم آزمایشگاهی

آقای افشین ونک عراقیان

کارشناس ارشد میکروب شناسی

آقای علی علمی

کارشناس ارشد بیوتکنولوژی پزشکی

آقای محمد رضا پور محمدی

کارشناس ارشد میکروب شناسی

خانم سیده گلچهره میرلاهیجی

 دانشجوی دکترای میکروبیولوژی

خانم ملیحه نجف پور

کارشناس ارشد هماتولوژی پزشکی

 

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/09/02
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   5  دیروز:   6  کل مراجعات:   7956