سایت اصلی دانشگاه |  یکشنبه 3 تیر 1397 English
جستجو:  
واحد تخصيص عضو ( Allocation)
چاپ

واحد تخصیص عضو (Allocation) رابط بین بیماران متقاضی دریافت عضو پیوندی با متخصصین مرتبط با پیوند، تیم جراحی پیوند و واحد فراهم آوری اعضای پیوندی (OPU) می باشد. بیمار متقاضی دریافت پیوند نمی تواند مستقیماً برای انجام پیوند مراجعه کند. در ابتدا، بیماران متقاضی و کاندید پیوند عضو باید با معرفی نامه از سوی پزشکان فوق تخصص مربوطه (کلیه بزرگسال یا کودکان) به واحد تخصیص عضو (Allocation) مراجعه نموده و تشکیل پرونده برای آنان صورت گیرد. کارشناسان واحد تخصیص عضو (Allocation) راهنمایی های لازم را به بیماران مراجعه کننده برای انجام معاینات و بررسی های آزمایگاهی و تصویربرداری تخصصی ضروری ارائه نموده و برای آنان معرفی نامه صادر می نمایند. پس از ارائه تاییدات لازم از سوی متخصصین مربوطه و تکمیل پرونده، بیمار در لیست دریافت عضو پیوندی و انجام پیوند قرار خواهند گرفت. در صورت اعلام مهیا شدن شرایط پیوند از مورد مرگ مغزی از سوی واحد فراهم آوری اعضای پیوندی (OPU) و متخصصین مربوطه، بیماران بر اساس اولویت از سوی کارشناس واحد تخصیص عضو (Allocation) جهت بستری در بخش پیوند و انجام آزمایشات مربوط به پیوند فراخوانده می شوند.

کارشناسان واحد: خانم نیک بین، خانم فلاح کهن

آدرس: رشت، خیابان سردار جنگل، مرکزآموزشی درمانی رازی، ساختمان شماره 8 (ساختمان دیالیز)، طبقه اول، واحد تخصیص عضو (Allocation)

تلفن تماس:     33550028-013 (داخلی 360)     *     33570426-013

 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/10/04
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   264