سایت اصلی دانشگاه |  جمعه 13 تیر 1399 English
جستجو:  
معرفي مركز
چاپ

دانشگاه علوم پزشکی گیلان دارای مراکز فعال در زمینه انجام پیوند کلیه و قرنیه در کشور ایران می باشد. اولین پیوند کلیه از دهنده زنده در ماه اردیبهشت سال 1377 و اولین پیوند کلیه از مورد مرگ مغزی در سال 1387 در مرکز آموزشی درمانی رازی شهر رشت به انجام رسید. در سال 1393، واحد فراهم آوری اعضاء پیوندی دانشگاه به منظور امکان ایجاد و گسترش شرایط دریافت عضو پیوندی از مورد دچار مرگ مغزی در مرکز آموزشی درمانی رازی رشت شروع به فعالیت منظم و مستمر نمود. لذا به منظور حفظ و ارتقاء عضو پیوندی، و سطح سلامت و کیفیت زندگی بیماران دریافت کننده پیوند در همکاری با بخش پیوند مرکز آموزشی درمانی رازی، مرکز تحقیقات پیوند اعضاء به دنبال موافقت ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی گیلان و معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه در سال 1394، فعالیت خود را آغاز نموده است. اولین جلسه شورای پژوهشی این مرکز در تاریخ 1394/12/18 به جهت تشریح اهداف، معرفی اعضاء مرکز و برنامه ریزی برای همکاری پژوهشی بیشتر در آینده برگزار گردید.

 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/10/04
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  510
امروز :  0
دیروز :  0