سایت اصلی دانشگاه |  چهارشنبه 26 دی 1397 English
جستجو:  
زمينه هاي پژوهشي
چاپ

        زمینه های پژوهشی

 

 • اندیکاسیون ها و موارد لزوم انجام پیوند

 • عضو پیوندی و دهنده عضو

 • ایمنی شناسی مرتبط با پیوند

 • ویروس شناسی مرتبط با پیوند

 • ژنتیک مرتبط با پیوند

 • آسیب شناسی مرتبط با پیوند

 • آماده سازی، درمان ها و مراقبت های قبل از پیوند

 • تکنیک های جراحی و درمان های دارویی مرتبط با پیوند

 • درمان ها و مراقبت های بعد از پیوند

 • درمان های سرکوبگر ایمنی مرتبط با پیوند

 • عوارض جراحی و غیر جراحی پس از پیوند

 • رد پیوند

 • نگهداری و حفظ عضو پیوندی

 • بیماری های متابولیک متعاقب پیوند

 • تاثیر بیماری های زمینه ای مسبب نارسایی عضو یا بیماری های متابولیک و میکروارگانیسم ها بر عملکرد و بقاء عضو پیوندی

 • بقاء بیماران و بقاء عضو پیوندی

 • کیفیت زندگی، توانایی، عملکرد و اشتغال بیماران گیرنده عضو پیوندی

 • پیوند و اختلالات روانپزشکی
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/10/04
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   302