صفحه اصلی |  دوشنبه 25 آذر 1398 English
جستجو:  
تاریخ 1397/07/29     تعداد دفعات مشاهده 90 بار     ساعت 08:10:54     گروه خبری اخبار مرکز تحقیقات ارتوپدی

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان "مقایسه نتایج جراحی آرتروپلاستی هر دو مفصل زانو با سه.....
جلسه دفاع از پایان نامه

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه تحت عنوان " مقایسه نتایج جراحی آرتروپلاستی هر دو مفصل زانو با سه رویکرد جراحی دوطرفه به صورت همزمان (Simultaneous)،جراحی یک طرفه در دو مرحله در یک نوبت بستری staging the sam hospitalization))" و جراحی یک طرفه در دو نوبت بستری (staging in different hospitalization) در مبتلایان به استئو آرتریت پیشرفته بستری شده در بخش ارتوپدی بیمارستان پورسینا رشت طی سال های 1394- 1390 " با حضور آقای دکتر محسن مردانی استاد راهنما، آقای دکتر احسان کاظم نژاد لیلی استاد مشاور،  آقایان دکتر حسین اتحاد  و دکتر آرش اریس از اساتید داور، دانشجو خانم نازنین طرفه در مرکز تحقیقات ارتوپدی و در مکان واحد توسعه تحقیقات بالینی در تاریخ 97/7/28 برگزار گردید.

جلسه دفاع از پایان نامه