صفحه اصلی |  دوشنبه 25 آذر 1398 English
جستجو:  
تاریخ 1396/04/21     تعداد دفعات مشاهده 110 بار     ساعت 09:52:07     گروه خبری اخبار مرکز تحقیقات ارتوپدی

از سوی معاونت پژوهشی آقای دکتر احسان کاظم نژاد به عنوان مشاور آمار مرکز تحقیقات ارتوپدی تعیین گردیدند.
در راستای سیاست معاونت محترم تحقیقات و فناوری در خصوص همکاری هدفمند متخصصین آمار ، اپیدمیولوژی و روش تحقیق با مراکز تحقیقاتی دانشگاه جناب آقای دکتر احسان کاظم نژاد دانشیار محترم و عضو هیئت علمی دانشگاه تا پایان آذر ماه با هماهنگی قبلی روز های یکشنبه جهت ارائه مشاوره طرح های تحقیقاتی و مقالات مرکز در مرکز حضور خواهند داشت.