صفحه اصلی |  یکشنبه 6 خرداد 1397 English
جستجو:  
اعضا
چاپ
اعضای موسس و شورای پژوهشی مرکز تحقیقات ارتوپدی
دکتر علی کریمی
متخصص جراحی استخوان ومفاصل
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان
عضو موسس و شورای پژوهشی مرکز تحقیقات ارتوپدی
رئیس مرکز تحقیقات ارتوپدی
Resume: PDF-Download
Email: Karimi_ortho@gums.ac.ir
 
 
دکتر محسن وحید
متخصص جراحی استخوان و مفاصل
استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان
عضو موسس مرکز تحقیقات ارتوپدی
Resume:
Email:
 
 دکتر جعفر شریفیان
متخصص جراحی استخوان و مفاصل
استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان
عضو موسس مرکز تحقیقات ارتوپدی
Resume:
Email:
 
 دکتر کامران اسدی
متخصص جراحی استخوان و مفاصل
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان
عضو موسس و شورای پژوهشی مرکز تحقیقات ارتوپدی
Resume: PDF-Download
Email: kam_asadi@yahoo.com
 
 دکتر حسین اتحاد
متخصص جراحی استخوان و مفاصل
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان
عضو موسس و شورای پژوهشی مرکز تحقیقات ارتوپدی
Resume: PDF_Download
Email:h-ettehad70@yahoo.com
 
دکتر محسن مردانی
متخصص جراحی استخوان و مفاصل
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان
عضو موسس و شورای پژوهشی مرکز تحقیقات ارتوپدی
Resume: PDF_Download
Email:dr_mohsen_mardani@yahoo.com
 
دکتر مهران سلیمانها
متخصص جراحی استخوان و مفاصل 
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان
عضو موسس و شورای پژوهشی مرکز تحقیقات ارتوپدی
Resume: PDF_Download
Email: drmehransoleymanha@gmail.com
 
 دکتراحمدرضا میربلوک
متخصص جراحی استخوان و مفاصل
فلوشیپ جراحی ستون فقرات
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان
عضو موسس و شورای پژوهشی مرکز تحقیقات ارتوپدی
Resume:PDF_Download
Email: ahmadreza.mirbolook@yahoo.com
 
 دکتر امیر سالاری
متخصص جراحی استخوان و مفاصل
استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان
عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات ارتوپدی
Resume: PDF_Download
Email: 
 
 دکتر زهرا عطرکار روشن
دکترای آمار حیاتی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان
عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات ارتوپدی
Resume: PDF_Download
Email:roshan@gums.ac.ir
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/04/04
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   2  دیروز:   0  کل مراجعات:   697