صفحه اصلی |  پنجشنبه 3 اسفند 1396 English
جستجو:  
Content
 
 

Orthopaedic Research center, Department of orthopaedic, Poursina Hospital ,school of medicine , Guilan university of medical sciences, Rasht, Iran

مرکز تحقیقات ارتوپدی ، گروه ارتوپدی ، بیمارستان پورسینا ، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی گیلان

 
 
 
اخبار و تازه ها
13:59:08 1396/11/07
برگزاری جلسه ماهانه گروه ارتوپدی
08:00:49 1396/11/04
جلسه دفاع از دو پیش نویس طرح پژوهشی در مرکز تحقیقات ارتوپدی
جلسه دفاع از پایان نامه
10:31:04 1396/10/24
برپایی جلسه دفاع از پایان نامه دانشجویی دکتری حرفه ای
11:39:03 1396/08/13
برپایی جلسه پیش دفاع از دو طرح تحقیقاتی
مشاور مرکز
09:52:07 1396/04/21
از سوی معاونت پژوهشی آقای دکتر احسان کاظم نژاد به عنوان مشاور آمار مرکز تحقیقات ارتوپدی تعیین گردیدند.
جلسه پژوهشی
09:36:56 1396/04/21
برپایی جلسه دفاع از دو پیش نویس طرح پژوهشی
انتصاب
13:07:48 1396/04/20
دکتر سید مهدی ضیاء ضیابری متخصص طب اورژانس، استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان به سمت سرپرست مرکز آموزشی درمانی پورسینا منصوب شد.
 
منابع علمی