دوشنبه 16 تیر 1399
EN
منو
   
     
 
 
تاریخچه و معرفی
چاپ
تاریخچه مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 
 

تا سال 1369 اداره کل آمار و خدمات ماشینی زیر نظر معاونت طرح و برنامه و امور مجلس در ساختار قدیم وزارت متبوع فعالیت نموده و امر جمع آوری، تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها از معاونت ها و سازمانهای ذیربط را به عهده داشته و پس از کاربردی نمودن اطلاعات آن  را در اختیار ذینفعان قرار داده است.

از سال 1369 تاکنون بدلیل حذف معاونت مذکور و سنخیت آمار و اطلاعات با بخش تحقیقات و پژوهش و تصویب شورای معاونین و ابلاغ مقام محترم وزارت وقت، اداره کل آمار و خدمات ماشینی به معاونت پژوهشی آنزمان و معاونت تحقیقات و فنآوری کنونی منتقل و معاونت پژوهشی بعنوان نماینده اصلی، مسئولیت نظام آمار و اطلاعات وزارت متبوع را بعهده گرفت. پس از فراز و نشیبهای گوناگون در تصمیم گیری در مورد ساختار و محل قرار گرفتن اداره کل این واحد با عنوان دفتر توسعه و هماهنگی نظام آماری در معاونت تحقیقات و فن آوری وزارت بهداشت به کار خود ادامه داد.

در نهایت ادغام این دفتر با مرکز فن آوری وزارت بهداشت تحت عنوان مرکز مدیریت آمار و فنآوری اطلاعات در سال 1386زیر نظر مستقیم مقام وزارت صورت پذیرفته و هم اکنون با همین نام مشغول به فعالیت می باشد.


 معرفی مدیریت آمار و فناوری اطلاعات در دانشگاه علوم پزشکی گیلان
 

این مدیریت شامل دو واحد : فناوری اطلاعات  و اداره آمار   می باشد.

در این اداره آمار سالانه دانشگاه در دو نوبت 6 ماهه جمع آوری شده و به صورت یک نشریه چاپ می گردد.

از جمله وظایفی که بر عهده فناوری اطلاعات می باشد : کنترل و نگهداری شبکه اینترنت، اتصال دانشکده ها، بیمارستانها و سایر مراکز وابسته به اینترنت از طریق خطوط Dial up- Leased - Wire less  می باشد.

همچنین ارائه اشتراک سالانه اینترنت به اعضاء هیئت علمی و صدور کارت اینترنت برای سایر پزشکان - ایجاد پایگاههای اینترنتی در کتابخانه دانشکده ها - طراحی وب سایت دانشگاه

 
واحد آمار و فناوری اطلاعات در دانشکده 
 
این واحد در دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت  در راستای سیاست های مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت متبوع و همچنین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان به خدمت رسانی مشغول است. عمده وظایف این واحد در سه حیطه آمار، فناوری اطلاعات و پورتال دانشکده می باشد.
همکاران: 
نام و نام خانوادگی: محمدعلی یزدانی
پست: کارشناس آمار و خدمات ماشینی 
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد آمار زیستی 
پست الکترونیک: ma_yazdani@gums.ac.ir
شماره تماس: 33555056 داخلی 250 
 
:مقالات
 
 
نام و نام خانوادگی: زهره عبداللهی
پست:  
مدرک تحصیلی: کارشناسی کامپیوتر(نرم افزار) 
پست الکترونیک: z.zohreabdollahi@yahoo.com
شماره تماس: 33555056 داخلی 250
 
  
نام و نام خانوادگی: حسین قدیمی
پست:  
مدرک تحصیلی: کاردانی کامپیوتر(نرم افزار) 
پست الکترونیک: @yahoo.com
شماره تماس: 33555056 داخلی 250
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1399/03/21
 
     
 
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  1552
امروز :  0
دیروز :  2