چهارشنبه 26 دی 1397
EN
منو
 
 
 
برنامه کارآموزی رشته فوریت های پزشکی
چاپ
برنامه کارآموزی و کارورزی در عرصه دانشجویان رشته فوریت های پژشکی
نیمسال اول 98-97

 
برنامه کارآموزی ترم دوم کاردانی فوریت های پزشکی   
 
برنامه کارآموزی ترم دوم کارشناسی ناپیوسته فوریت های پزشکی
 
برنامه کارورزی ترم چهارم کارشناسی ناپیوسته فوریت های پزشکی

 
 
 
 برنامه کارآموزی در عرصه ترم چهارم کاردانی فوریت های پزشکی
  
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/07/02