شنبه 23 آذر 1398
EN
منو
   
     
 
 
برنامه کارآموزی رشته فوریت های پزشکی
چاپ
برنامه کارآموزی و کارورزی در عرصه دانشجویان رشته فوریت های پژشکی
نیمسال اول 99-98

 
برنامه کارآموزی ترم دوم کاردانی فوریت های پزشکی   
برنامه کارآموزی ترم چهارم کاردانی فوریت های پزشکی 
 
 
برنامه کارآموزی ترم چهارم کاردانی فوریت های پزشکی
 
برنامه کارآموزی ترم چهارم کارشناسی ناپیوسته فوریت های پزشکی
 
 
برنامه کارورزی ترم چهارم کارشناسی ناپیوسته فوریت های پزشکی

 
 
 
 برنامه کارآموزی در عرصه ترم چهارم کاردانی فوریت های پزشکی
پایگاه ها 
  
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/06/20