شنبه 9 فروردین 1399
EN
منو
   
     
 
 
آیین نامه های دفتر توسعه آموزش ( EDO )
چاپ

  دستورالعمل اجرایی جشنواره شهید مطهری
 جدول امتیازدهی فرآیند آموزشی
 فرمت ارسال فرآیند آموزشی
 
  آیین نامه جشنواره آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی
 
 
 آیین نامه شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
 آیین نامه چگونگی تحصیل همزمان در دو رشته تحصیلی
 آیین نامه انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه
 آیین نامه انتخاب پژوهشگر برتر
 
 درباره آیین نامه ها و تسهیلات ویژه استعدادهای درخشان
 
 گزارش وضعیت آموزش پزشکی منطبق بر سند راهبردی گسترش جغرافیایی آموزش عالی سلامت
 
 نگاهی به آموزش علوم پزشکی در ایران 
  
  
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/01/24
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   1  کل مراجعات:   1569