یکشنبه 30 دی 1397
EN
منو
 
 
 
معرفی
چاپ

معرفی معاون آموزشی:

نام کاملدکتر مجید پورشیخیان CV
تحصیلات و محل اخذ مدرک
کارشناسی پرستاری: دانشگاه علوم پزشکی ایران
کارشناسی ارشد بیهوشی: دانشگاه علوم پزشکی تبریز
دکتری تخصصی سلامت در بلایا و فوریتها: دانشگاه علوم پزشکی ایران
پست الکترونیکpourshaikhian_m@yahoo.com 
m_pourshaikhan@gums.ac.ir
اطلاعات شغلی
محل خدمتگروه پرستاری داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت
درجه علمیدکتری تخصصی
مرتبه علمیاستادیار
 
 ارتباط از طریق صندوق نظرات و پیشنهادات
 ارتباط از طریق تماس تلفنی: 33556046-013
 معاونت آموزشی دانشکده با استعانت از خدا و تکیه بر توانمندی های اعضای محترم هیات علمی متعهد است که برنامه های آموزشی مصوب را اجرا نموده و توسعه کمی و کیفی رشته های تحصیلی دانشکده را فراهم نماید. در این راستا، انجام ارزیابی های درونی در حیطه آموزش نظری و اصلاح فرآیندهای متناسب با آن مورد توجه جدی می باشد.

شرح وظایف معاونت
 

- هماهنگی با معاونت آموزشی دانشگاه در جهت نیل به اهداف سازمانی و ارائه پیشنهادات و درخواست ها

-نظارت بر حسن اجرای برنامه  ها ،مقررات، آیین نامه ها و قوانین آموزشی مصوب

- نظارت بر فعالیت های گروه های آموزشی ، اداره آموزش، تحصیلات تکمیلی، واحد توسعه آموزش و اساتید مشاور

- برنامه ریزی جهت فراهم شدن شرایط راه اندازی رشته های جدید، مقاطع تحصیلی بالاتر

- بررسی و ارسال نتایج نهائی ظرفیت پذیرش دانشجویان رشته های مختلف موجود در دانشکده به دانشگاه

- برنامه ریزی جهت ارتقاء فعالیت های آموزشی اعضای هیئت علمی

- بازنگری برنامه های آموزشی و ارائه پیشنهاد، نظر و صدور دستور به منظور ارتقاء فعالیت های آموزشی

- نظارت بر حسن اجرای روند ثبت نام دانشجویان ،امتحانات میان ترم و پایان ترم

- برگزاری جلسات مستمر با اعضائ هیات علمی و دانشجویان رشته های مختلف جهت رسیدگی به امور آموزش

 دریافت پیشنهادات گروه های آموزشی، واحدهای تابعه، دانشجویان و  بررسی و دستور به اقدامات لازم

- شرکت در جلسات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی و هیئت رئیسه دانشکده و دانشگاه

اجرای طرح استاد مشاور در دانشکده وپیگیری و مشاوره امور آموزشی و تحصیلی دانشجویان به صورت موردی

- ارتباط با سایر دانشکده ها و دانشگاه ها و موسسات آموزشی داخل کشور جهت مبادله اطلاعات دانش و تجربیات

- ارتباط با سایر واحدهای دانشگاهی، معاونت های بهداشتی و درمانی ، بیمارستان های آموزشی ونظام پرستاری و پزشکی به منظور ارائه پیشنهاد و جلب همکاری

- انجام مکاتبات لازم با واحدهای درون و برون سازمانی و ارجاع نامه های اموراموزش به واحدهای مربوطه

- بررسی و پیگیری امور مربوط به تقاضای دانشجویان در خصوص انتقال، میهمان، انصراف از تحصیل و اخراج یر اساس ضوابط آموزشی موجود

 
 ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮑﺪه 


عملکرد سال 1395

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/06/06
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   4303