یکشنبه 30 دی 1397
EN
منو
 
 
 
مقررات
چاپ

 

باسمه تعـالی

آئین‌نامه استفـاده از کتابخـانه مرکزی و کتابخانه های اقماری دانشگاه علوم پزشکی گیلان

آئین‌نامه کتابخانه، مجموعه‌ای از ضوابط و دستورالعمل‌ها درخصوص امانت کتاب و ارائه سایر خدماتبه مراجعه‌کنندگان است. هدف از تدوین آن حفظ حقوق و اجرای مقررات کتابخانه برای همه اعضاء (هیأت علمی، دانشجویان و کارکنان) می‌باشد.

آئین‌نامه حاضر نحوه و شرایط ارائه خدمات کتابخانه و مرکز اسناد و مدارک علمی به همه اعضاء و مراجعین دانشگاه را در برمی‌گیرد، تا حتی‌المقدور امکان بهره‌برداری از امکانات و منابع اطلاعاتی کتابخانه برای کلیه اعضاء فراهم آید.

ماده 1:افراد مجاز به استفاده از کتابخانه و شرایط عضویت

         افراد مجاز به عضویت

 

1-       دانشجویاندانشگاه علوم پزشکی گیلان 

2-       دانشجویان مهمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان

3-       اعضاء هیأت علمی (رسمی، پیمانی و قراردادی حق التدریس) دانشگاه علوم پزشکیگیلان

4-       کارمندان (رسمی- پیمانی) دانشگاه

5-       کارمندان (طرحی)

 

         مدارک لازم عضویت

 

دانشجویان مهمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان

-عکس اسکن شده همراه با ارائه گواهیثبت‌نام از آموزش مبنی بر اشتغال به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی گیلان برای مدتی معین(حداقل یک ترم و12 واحد) جهت دریافت کارت عضویت از کتابخانه مرکزی دانشگاه.

اعضاء هیأت علمی دانشگاه

عکس اسکن شده همراه باارائه کارت شناسایی هیأت علمی از دانشگاه جهت دریافت کارتعضویت از کتابخانه مرکزی.هیات علمی قراردادی-حق التدریس جهت دریافت کارت عضویت می بایست از محل فعالیت خود نامه ای مبنی بر قرارداد تدریس به مدت معین ارائه نمایند

  کارمندان دانشگاه

عکس اسکن شده همراه با ارائه معرفی نامه از واحد محل خدمت جهت دریافت کارت عضویت از کتابخانه مرکزی  دانشگاه.

تبصره 1:

 مدت اعتبار کارت عضویت تا پایان دوران تحصیل یا خدمت در دانشگاه علوم پزشکی گیلان می‌باشد.

تبصره 2:

اعضاء موظفند در صورت مفقود شدن کارت عضویت ، مراتب را سریعا" به کتابخانه اطلاع دهند.

 تبصره 3:

صدور کارت عضویت المثنی بنا به تشخیص و صلاحدید مسئول کتابخانه انجام می شود.

 ماده 2:مقررات امانت، تمدید، رزرو و استرداد کتاب

اعضای کتابخانه برابر با مقررات مندرج در جدول ذیلمی‌توانند از کتابخانه کتاب امانت بگیرند:      

اعضای کتابخانه

مدت امانت

(روز)

تعداد کتاب

هیات علمی

20

7

دانشجویان (فوق تخصصی-تخصصی-ارشد)

12

5

دانشجویان(دکترای حرفه ای-کارشناسی-کاردانی)

10

3

کارمندان دانشگاه

10

2

 

1-2 . شرط امانت گرفتن کتاب، داشتن کارت عضویت کتابخانه است.لذا کتابخانه از امانت کتاب به مراجعین غیر عضو معذور خواهد بود.

2-2. هر عضو فقط با کارت عضویت خود مجاز به امانت کتاب می‌باشد.

3-2. کتابخانه می‌تواند بنا به ضرورت تعداد کتابها و مدتامانت را کاهش دهد و یا استرداد کتابها را قبل از پایان مدت امانت درخواست نماید.

4-2. کلیه اعضای هیأت علمی (اعم از رسمی و پیمانی) موظفند قبل از انجام سفرهای طولانی داخل و یا خارج از کشور (همچون استفاده از فرصت مطالعاتی) کلیه کتابهای امانت گرفته شده را به کتابخانهعودت دهند.

5-2 . در زمان عودت کتاب، ‌مراجعه شخص امانت‌گیرنده الزامی نیست.

6-2 . در صورت امانت بودن کتاب موردنیاز، متقاضی می‌تواند کتاب موردنظر را بصورت الکترونیکی)رزرو نماید.

7-2 . هر شخص مجاز به رزرو دو کتاب می باشد.

8-2 . مدارک امانتی که توسط دیگران رزرو نشدهباشند، تا یک  بار ، توسط شخص امانت گیرنده قابل تمدید است.

 تبصره 1:

تمدید امانت کتاب در صورتی امکان‌پذیر است که کتاب توسط اعضای دیگر کتابخانه رزرو نشده باشد و نیز یک روز به تاریخ بازگشت، امکان تمدید کتاب وجود دارد.

تبصره 2:

متقاضی تا 24 ساعت بعد از اعلام بازگشت (کتاب رزرو شده) توسط کتابخانه، می‌تواند اقدام به امانت کتاب نماید.

ماده 3: منابعی که امانت داده نمی‌شود:

1-3 . کتابهای مرجع (اطلس ها، فرهنگ ها، دایره المعارف ها)

2-3 . نشریات ادواری

3-3. پایان‌نامه‌های تحصیلی

ماده 4: جریمه دیرکـرد

در صورتی که امانت‌گیرنده در زمان تعیین‌شده از سوی کتابخانه، کتاب یا کتابهایی را که امانت گرفته مسترد ننماید، مشمول جریمه دیرکردخواهد شد. 

 1-4 . جریمه دیرکرد کتب عادی در مرحلهنخست  به شرح زیر می باشد:

    - درصورتیکه مجموع تاخیرات پرداخت نشده به 50 روز برسد و یا مجموع بدهی های پرداخت نشده به 50000ریال برسد از تمدید و امانت کتاب برای عضو جلوگیری خواهد شد.

   - در صورتیکه مجموع تاخیرات پرداخت نشده تحویل موقت به 720 ساعت برسد از امانت به عضو جلوگیری خواهد شد.

 محل تسویه تاخیرات در محل کتابخانه مرکزی می باشد

.تبصره 1:

 استفاده غیرمجاز از کارت سایر اعضاء موجب محروم شدن فرد متخلف از خدمات کتابخانه خواهد شد.

تبصره 2:

کتابخانه از تسویه‌حساب با اعضایی که هرگونه بدهی به کتابخانه دارند، خودداری خواهد نمود.

ماده 5: کتب گمشده و یا خسارت دیده

1-5 . چنانچه امانت‌گیرنده کتاب را گم کند یا خسارتی به آن وارد نماید،‌ جبران خسارت وارده برعهده امانت گیرنده خواهد بود. میزان خسارت و هزینه مربوط به سازماندهی و آماده‌سازی، نحوه و زمان لازم برای جبران آن توسط رئیس کتابخانه تعیین خواهد شد. جبران خسارت هیچگاه نباید از سه ماه بیشتر به طول انجامد.لذا بازدید کامل کتاب توسط امانت گیرنده الزامی می باشد و در صورت مشاهده موارد احتمالی، موضوع را به متصدیان میز امانت اعلام نمایید.

2-5 . بر اساس تشخیص رئیس کتابخانه، چنانچه کتاب خارج از چاپ بوده و یا به هر دلیلی امکان تهیه اصل کتاب در داخل و خارج از کشور نباشد، تصمیمات نهایی جهت جایگزینی آن به عهده شورای کتابخانه می‌باشد. بدیهی است تا انجام اقدامات بعدی، فایل امانت گیرنده بسته خواهد شد.

  تبصره:

کتابخانه تا قبل از دریافت اصل کتاب گمشده، با امانت‌گیرنده تسویه حساب نخواهد کرد. بنابراین ضروری است که کتابخانه را در اسرع وقت از مفقودشدن کتاب مطلع سازد تا زمان لازم برای سفارش و تهیه کتاب مهیا باشد.

ماده 6 : خروج بدون مجوز منابع کتابخانه ممنوع بوده و در صورت رخ دادن، با فرد خاطی برخورد قانونی خواهد شد.

 ماده 7: تسویه حسـاب

دانشجویان موظفند در هنگام فارغ‌التحصیلی یا انتقال دائم به سایر دانشگاهها و یا انصراف از تحصیل با کتابخانه تسویه حساب نمایند.

1-6 . کلیه اعضای هیأت علمی وکارکنان دانشگاه موظفند قبل از خاتمه خدمت خود در دانشگاه، کلیه کتب امانتی خود را به کتابخانه مسترد نمایند.

2-6 . در هنگام تسویه‌حساب دائم با کتابخانه، تحویل دادن کارت عضویت کتابخانه الزامی است.

3-6 . در هنگام تسویه‌حساب دائم تحویل یک نسخه از رساله یا پایان نامه برای فارغ التحصیلان مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا به کتابخانه الزامی است.

1)   دانشجویان مقاطع دکترای حرفه ای پزشکی ،تخصصی و رشته دندانپزشکی ،یک نسخه پایان نامه به همراه سی دی با فرمتهای pdf و word از محتوای کل پایان نامه بطور یکپارچه.

2)   دانشجویان فوق تخصصی وکارشناسی ارشد پرستاری ، 2 نسخه پایان نامه بهمراه  سی دی با فرمتهای pdf و wordاز محتوای کل پایان نامه بطور یکپارچه.

ماده 8: رعایت نظم و سایر مقررات کتابخانه

1-8 ) رعایت سکوت به هنگام مطالعه در کتابخانه الزامی است.

2-8 )خوردن،‌ آشامیدن، استعمال دخانیات، استفاده از تلفن همراه در محل کتابخانه ممنوع است‌.

3-8 ) مفاد این آئین‌نامه برای کلیه استفاده‌ کنندگان کتابخانه اعم از اعضای هیأت علمی، کارمندان، دانشجویان و افراد میهمان لازم ‌الاجرا است.

 ماده 9: هر گونه تجدید نظر و تغییر در این آئین‌نامه، به عهده مدیریت و شورای کتابخانه بر حسب نیاز می‌باشد.

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1392/10/01
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   1629