دوشنبه 11 فروردین 1399
EN
منو
   
     
 
 
رشته ها و مقاطع تحصیلی
چاپ

مقطع

رشته

کاردانی

کارشناسی پیوسته

کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی ارشدناپیوسته

دکتری تخصصی

پرستاری داخلی - جراحی

     

مشخصات کلی، برنامه و سرفصل

 

پرستاری سلامت جامعه

     

مشخصات کلی، برنامه و سرفصل

 

پرستاری کودکان

     

مشخصات کلی، برنامه و سرفصل

 

پرستاری مراقبت های ویژه

     

مشخصات کلی، برنامه و سرفصل

 پرستاری اورژانس      

 مشخصات کلی، برنامه و سرفصل

 

پرستاری

 

مشخصات کلی، برنامه و سرفصل

   

مشخصات کلی، برنامه و سرفصل

مامایی

 

مشخصات کلی، برنامه و سرفصل

مشخصات کلی، برنامه و سرفصل

مشخصات کلی، برنامه و سرفصل

فوریت های پزشکی

مشخصات کلی، برنامه و سرفصل

 

مشخصات کلی، برنامه و سرفصل

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/06/27
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   2  دیروز:   0  کل مراجعات:   5006