یکشنبه 18 خرداد 1399
EN
منو
   
     
 
 
فرآیندها
چاپ
                                    
              
 

فرم های مربوط به طرح های تحقیقاتی

ردیف

عنوان فرم

فابل قابل دانلود

1

دستورالعمل اجرایی پیش نویس طرح های تحقیقاتی


2

اولویت های تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

3

دستورالعمل نگارش پورپوزال

 

4

رضایت نامه

 

5

کمیته اخلاق

 

6

روایی محتوای ابزارها (CVI-CVR)

7

نحوه محاسبه شاخص های روایی محتوا

8

تاییدنهایی طرح جهت ارسال به سامانه جامع پژوهشی 

9

جدول هزینه های طرح های تحقیقاتی

10

حق التحقیق پژوهشگران

 

11

 گزارش پیشرفت کارطرح تحقیقاتی 

 (ویژه معاونت تحقیقات دانشگاه)

 

12 گزارش پایان کار طرح تحقیقاتی (ویژه معاونت تحقیقات دانشگاه)
 13 صدور کد اخلاق 

14

فرآیند تصویب طرح

 

15فرم پیش نویس طرح تحقیقاتی (پروپوزال)(ویرایش 97)  
16 فرم پیش نویس طرح تحقیقاتی کارآزمایی بالینی (ویرایش 97)  

فرم های مربوط به دفاع پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد

ردیف

عنوان فرم

فابل قابل دانلود

1

تایید چکیده انگلیسی پایان نامه

 

 2تایید منابع پایان نامه

3

تعیین تاریخ پیش دفاع

 

4

تعیین تاریخ دفاع

 

5

اعلان عمومی پایان نامه

6

ارزشیابی پایان نامه در جلسه دفاع

 

7

تکثیر و صحافی پایان نامه

 تاییدیه ارائه پایان نامه کتابخانه مرکزی 
 9 رضایت آگاهانه اخلاق 
 10ترجمان دانش  
11  راهنمای تکمیل فرم رضایت آگاهانه اخلاق 
 12راهنمای عمومی اخلاق در پژوهش های پزشکی  
 13دستورالعمل های کمیته ملی اخلاق در پژوهش های پزشکی 1 
 14دستورالعمل های کمیته ملی اخلاق در پژوهش های پزشکی 2  
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/10/14
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   0  دیروز:   4  کل مراجعات:   9398