یکشنبه 30 دی 1397
EN
منو
 
 
 
فرآیندها
چاپ
                                    
              
 

فرم های مربوط به طرح های تحقیقاتی

ردیف

عنوان فرم

فابل قابل دانلود

1

دستورالعمل اجرایی پیش نویس طرح های تحقیقاتی


2

اولویت های تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

3

فرم پیش نویس طرح تحقیقاتی (پروپوزال)

4

دستورالعمل نگارش پورپوزال

 

5

رضایت آگاهانه

 

6

کمیته اخلاق

 

7

روایی محتوای ابزارها (CVI-CVR)

8

نحوه محاسبه شاخص های روایی محتوا

9

تاییدنهایی طرح جهت ارسال به سامانه جامع پژوهشی 

10

جدول هزینه های طرح های تحقیقاتی

11

حق التحقیق پژوهشگران

 

12

 گزارش پیشرفت کارطرح تحقیقاتی 

 (ویژه معاونت تحقیقات دانشگاه)

 

 13 گزارش پایان کار طرح تحقیقاتی (ویژه معاونت تحقیقات دانشگاه)
 14 صدور کد اخلاق 

15

فرآیند تصویب طرح

 

16 فرم پیش نویس طرح تحقیقاتی (پروپوزال)(ویرایش جدید)  
17 فرم پیش نویس طرح تحقیقاتی کارآزمایی بالینی (ویرایش جدید)  

فرم های مربوط به دفاع پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد

ردیف

عنوان فرم

فابل قابل دانلود

1

تایید چکیده انگلیسی پایان نامه

 

 2تایید منابع پایان نامه

3

تعیین تاریخ پیش دفاع

 

4

تعیین تاریخ دفاع

 

5

اعلان عمومی پایان نامه

6

ارزشیابی پایان نامه در جلسه دفاع

 

7

تکثیر و صحافی پایان نامه

 تاییدیه ارائه پایان نامه کتابخانه مرکزی 
 9 رضایت آگاهانه اخلاق 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/10/23
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   4  کل مراجعات:   7657