یکشنبه 18 خرداد 1399
EN
منو
   
     
 
 
شورای پژوهشی
چاپ

اسامی شورای پژوهشی به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی


 دکتر معصومه ادیب  استادیار و عضو هیات علمی ، ریاست دانشکده
 شهلا اسیری  مربی و عضو هیات علمی ، مدیر گروه پرستاری

دکتر عبدالحسین امامی

دانشیار و عضو هیات علمی،گروه بهداشت

عزت پاریاد

مربی و عضو هیات علمی، مدیر پژوهشی

دکتر صدیقه پاک سرشت

استاد و عضو هیات علمی، گروه مامایی

دکتر مجید پورشیخیان

استادیار و عضو هیات علمی، معاون آموزشی

دکتر رسول تبری

دانشیار و عضو هیات علمی، گروه پرستاری

دکتر فاطمه جعفر آقایی

 دانشیارو عضو هیات علمی، مدیر تحصیلات تکمیلی

 دکتر نازیلا جوادی

استادیار و عضو هیات علمی، مدیر گروه پرستاری داخلی - جراحی

پروانه رضا سلطانی

استادیار و عضو هیات علمی، مدیر گروه مامایی

دکتر عاطفه قنبری

دانشیار و عضو هیات علمی ، معاون تحقیقات و فناوری

دکتر احسان کاظم نژاد

دانشیار و عضو هیات علمی

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1399/02/29

شورای پژوهشی بصورت ماهانه در دفتر ریاست برگزار می گردد.

جدول زمانبندی شش ماه دوم 98

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/09/20
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   2519