جمعه 22 آذر 1398
EN
منو
   
     
 
 
شورای پژوهشی
چاپ

اسامی شورای پژوهشی به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی


دکتر عبدالحسین امامی

دانشیار و عضو هیات علمی،گروه بهداشت

عزت پاریاد

مربی و عضو هیات علمی، مدیر پژوهشی

دکتر صدیقه پاک سرشت

دانشیار و عضو هیات علمی، گروه مامایی

دکتر مجید پورشیخیان

استادیار و عضو هیات علمی، معاون آموزشی

دکتر رسول تبری

دانشیار و عضو هیات علمی، گروه پرستاری

دکتر فاطمه جعفر آقایی

استادیار و عضو هیات علمی، مدیر تحصیلات تکمیلی

مینومیترا چهرزاد

مربی و عضو هیات علمی، مدیر گروه پرستاری

پروانه رضا سلطانی

استادیار و عضو هیات علمی، مدیر گروه مامایی

آسیه صدیقی

مربی و عضو هیات علمی، مدیر گروه پرستاری داخلی - جراحی

دکتر عاطفه قنبری

دانشیار و عضو هیات علمی ، معاون تحقیقات و فناوری

دکتر احسان کاظم نژاد

دانشیار و عضو هیات علمی

نسرین مختاری

مربی و عضو هیات علمی، ریاست دانشکده

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/10/02

شورای پژوهشی بصورت ماهانه در دفتر ریاست برگزار می گردد.

جدول زمانبندی شش ماه دوم 98

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/09/20
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   2433