سه شنبه 6 اسفند 1398
EN
منو
   
     
 
 
شورای پژوهشی
چاپ

اسامی شورای پژوهشی به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی


دکتر عبدالحسین امامی

دانشیار و عضو هیات علمی،گروه بهداشت

عزت پاریاد

مربی و عضو هیات علمی، مدیر پژوهشی

دکتر صدیقه پاک سرشت

استاد و عضو هیات علمی، گروه مامایی

دکتر مجید پورشیخیان

استادیار و عضو هیات علمی، معاون آموزشی

دکتر رسول تبری

دانشیار و عضو هیات علمی، گروه پرستاری

دکتر فاطمه جعفر آقایی

 دانشیارو عضو هیات علمی، مدیر تحصیلات تکمیلی

 دکتر نازیلا جوادی

استادیار و عضو هیات علمی، مدیر گروه پرستاری داخلی - جراحی

مینومیترا چهرزاد

مربی و عضو هیات علمی، مدیر گروه پرستاری

پروانه رضا سلطانی

استادیار و عضو هیات علمی، مدیر گروه مامایی

دکتر عاطفه قنبری

دانشیار و عضو هیات علمی ، معاون تحقیقات و فناوری

دکتر احسان کاظم نژاد

دانشیار و عضو هیات علمی

نسرین مختاری

مربی و عضو هیات علمی، ریاست دانشکده
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/10/14

شورای پژوهشی بصورت ماهانه در دفتر ریاست برگزار می گردد.

جدول زمانبندی شش ماه دوم 98

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/09/20
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   0  دیروز:   0  کل مراجعات:   2456