جمعه 16 خرداد 1399
EN
منو
   
     
 
 
شورای آموزشی
چاپ


شورای آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت

وظایف شورای:

اعضای شورای:

1- خانم دکتر معصومه ادیب(ریاست)

2- خانم دکتر عاطفه قنبری(معاونت تحقیقات و فناوری)

3- آقای دکتر مجید پورشیخیان(معاونت آموزشی)

4- خانم دکتر فاطمه جعفرآقایی(مدیر تحصیلات تکمیلی)

5- خانم دکتر نازیلا جوادی(مدیر گروه پرستاری داخلی جراحی)

6-خانم دکتر پروانه رضا سلطانی(مدیر گروه مامایی)

7-خانم دکتر شهلا اسیری(مدیر گروه پرستاری و سرگروه کودکان)

8- خانم میترا غفارزاده(سرگروه فوریت های پزشکی)

9-خانم دکتر ملوک پورعلیزاده(مدیر دفتر توسعه)

10- خانم زهرا مجد تیموری(مسئول اساتید مشاور)

 11-خانم دکتر زهرا طاهری(سرگروه دکتری پرستاری)

برنامه سالانه شورای آموزشی دانشکده:

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1399/02/27
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   1  کل مراجعات:   2199