دوشنبه 18 فروردین 1399
EN
منو
   
     
 
 
اعضا هیئت علمی
چاپ

دیف

نام

نام خانوادگی

بالاترین مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی یا تخصصی

مرتبه علمی

جنسیت

گروه آموزشی

1

ایرج

آقایی

دکتری (phD)

علوم اعصاب

استادیار

مرد

پرستاری داخلی و جراحی

2

معصومه

ادیب رحیم آبادی

کارشناس ارشد

پرستاری داخلی - جراحی

مربی

زن

پرستاری داخلی و جراحی

3

عطااله

اسدی لویه

کارشناس ارشد

بیهوشی

مربی

مرد

پرستاری داخلی و جراحی

4

شهلا

اسیری

کارشناس ارشد

پرستاری سلامت جامعه

مربی

زن

پرستاری

5

عبدالحسین

امامی سیگارودی

دکتری (phD)

پرستاری

دانشیار

مرد

پرستاری

6

زهرا

بستانی خالصی

دکتری (phD)

بهداشت باروری

استادیار

زن

مامایی

7

عزت

پاریاد

کارشناس ارشد

پرستاری داخلی-جراحی

مربی

زن

پرستاری داخلی و جراحی

8

صدیقه

پاک سرشت

دکتری (phD)

بهداشت باروری

استاد

زن

مامایی

9

مجید

پورشیخان

دکتری (phD)

سلامت در بلایا و فوریت ها

استادیار

مرد

پرستاری داخلی و جراحی

10

ملوک

پورعلیزاده

دکترا (phD)

پرستاری

استادیار

زن

پرستاری

11

رسول

تبری

دکتری (phD)

پرستاری

دانشیار

مرد

پرستاری داخلی و جراحی

12

فاطمه

جعفرآقایی

دکتری (phD)

پرستاری

استادیار

زن

پرستاری داخلی و جراحی

13

فاطمه

جعفرزاده

دکتری (phD)

بهداشت باروری

استادیار

زن

مامایی

14

شیرین

جفرودی

کارشناس ارشد

پرستاری داخلی - جراحی

مربی

زن

پرستاری داخلی و جراحی

15

نازیلا

جوادی پاشاکی

دکتری (phD)

پرستاری

استادیار

زن

پرستاری داخلی و جراحی

17

طاهره

خالق دوست

کارشناس ارشد

پرستاری داخلی-جراحی

مربی

زن

پرستاری داخلی و جراحی

18

پروانه

رضاسلطانی

دکتری (phD)

بهداشت باروری

استادیار

زن

مامایی

19

صدیقه

رضایی چمنی

کارشناس ارشد

آموزش مامائی

مربی

زن

مامایی

20

منا

رهنوردی

کارشناس ارشد

آموزش مامائی

مربی

زن

مامایی

21

کبری

سلامی کهن

کارشناس ارشد

پرستاری داخلی - جراحی

مربی

زن

پرستاری داخلی و جراحی

22

فرزانه

شیخ الاسلامی

کارشناس ارشد

روان پرستاری

مربی

زن

پرستاری

23

میترا

صدقی ثابت

کارشناس ارشد

پرستاری داخلی - جراحی

مربی

زن

پرستاری داخلی و جراحی

24

آسیه

صدیقی چافجیری

کارشناس ارشد

پرستاری داخلی-جراحی

مربی

زن

پرستاری داخلی و جراحی

25

زهرا

طاهری

دکتری (phD)

پرستاری

استادیار

زن

پرستاری

26

فریبا

عسگری بزایه

دکتری (phD) 

آموزش پزشکی

استادیار

زن

پرستاری

27

عاطفه

قنبری خانقاه

دکتری (phD)

پرستاری

دانشیار

زن

پرستاری داخلی و جراحی

28

احسان

کاظم نژاد

دکتری (phD)

آمارزیستی

دانشیار

مرد

آمار زیستی

29

زهرا(رامش)

مجدتیموری

کارشناس ارشد

پرستاری داخلی - جراحی

مربی

زن

پرستاری داخلی و جراحی

30

نسرین

مختاری لاکه

کارشناس ارشد

پرستاری سلامت جامعه

مربی

زن

پرستاری

31

هما

مصفای خمامی

دکتری (phD) 

پرستاری

استادیار

زن

پرستاری

32

محمدتقی

مقدم نیا

دکتری (phD)

سلامت در بلایا و فوریت ها

استادیار

مرد

پرستاری داخلی و جراحی

34

مهشید

میرزایی

کارشناس ارشد

پرستاری کودکان

مربی

زن

پرستاری

35

لیلا

میرهادیان

کارشناس ارشد

پرستاری سلامت جامعه

مربی

زن

پرستاری

36

مریم

نیکنامی

کارشناس ارشد

آموزش مامایی

مربی

زن

مامایی

39 حجت ذره هوشیاری خواه کارشناس ارشد مدیریت پرستاری مربی مرد پرستاری
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/11/21