دوشنبه 7 مهر 1399
EN
تاریخ 1397/12/25     تعداد دفعات مشاهده 154 بار     ساعت 09:14:57     گروه خبری جلسات دفاع از پایان نامه

عنوان : تعیین شادکامی و عوامل پیش بینی کننده آن در زنان باردار مراجعه کننده به مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی الزهرا (س) شهر رشت در سال1397 نام و نام خانوادگی دانشجو : طاهره محبوبی نژاد رشته : کارشناسی ارشد آموزش مامایی استاد راهنما : سرکار خانم دکتر صدیقه پاک سرشت تاریخ : 22/12/1397 زمان : 12:30 روز : چهارشنبه مکان : کارگاه دانشکده

   عنوان : تعیین شادکامی و عوامل پیش بینی کننده آن در زنان باردار مراجعه کننده به مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی الزهرا (س) شهر رشت در سال1397

  نام و نام خانوادگی دانشجوطاهره محبوبی نژاد                     رشته : کارشناسی ارشد آموزش مامایی    

استاد راهنما : سرکار خانم دکتر صدیقه پاک سرشت

      تاریخ : 22/12/1397      زمان : 12:30       روز  : چهارشنبه     مکان : کارگاه دانشکده