دوشنبه 16 تیر 1399
EN
تاریخ 1399/02/31     تعداد دفعات مشاهده 72 بار     ساعت 19:19:46     گروه خبری اخبار حوزه ریاست

نهمین نشست از سلسله نشست های سرپرست دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت با واحد بایگانی امروز 31 اردیبهشت ماه برگزار شد
 نهمین نشست از سلسله نشست های سرپرست دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت امروز 31 اردیبهشت ماه با واحد بایگانی برگزار شد. در طی این نشست، دکتر ادیب بر ضرورت برنامه ریزی جهت  سیستم مدیریت و  بایگانی دیجیتالی اسناد تاکید کرد.