دوشنبه 7 مهر 1399
EN
تاریخ 1398/08/25     تعداد دفعات مشاهده 83 بار     ساعت 10:38:09     گروه خبری اخبار حوزه معاونت پژوهشی

قابل توجه دانشجویان محترم ، کارگاههای معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی به شرح ذیل می باشد.

قابل توجه دانشجویان محترم ، کارگاههای معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی به شرح ذیل می باشد.

 

مکان

ساعت

تاریخ

مدرس

عنوان

ردیف

کارگاه

5-3

14/8/98

خانم پوی

 

Search

 

1

کارگاه

5-3

21/8/98

خانم نیک بین

EndNote

2

کارگاه

5-3

28/8/98

خانم پوی

نحوه ارسال مقاله به مجله

 

3

کارگاه

5-3

5/9/98

خانم علیزاده

نویسیProposal

 

4

کارگاه

5-3

12/9/98

خانم امرللهی

EndNote

 

5

کارگاه

5-3

19/9/98

خانم منفرد

نویسیProposal

 

6

سایت کتابخانه

5-3

20/9/98

خانم عسگری

Search

 

7

کارگاه

5-3

26/9/98

خانم منفرد

نویسیProposal

 

8