جمعه 13 تیر 1399
EN
تاریخ 1398/08/19     تعداد دفعات مشاهده 50 بار     ساعت 13:28:34     گروه خبری اخبار حوزه معاونت پژوهشی

با عنایت به مصوبه شماره 15 اجلاس 109 رؤسا ی محترم دانشگاه / دانشکده های علوم پزشکی کشور ، مبنی بر تعیین اولویت های پژوهشی دانشگاه بر اساس نیروی انسانی ، زیرساخت های پژوهشی ، اولویت های ملی و منطقه ای ، ماموریت های محوله و نگاه به مرزهای دانش ، خواهشمند است لیست اولویت های پژوهشی بر اساس کار برگ پیوست در سطح منطقه ای (ده الویت برای هر محور) و در سطح ملی (حداکثر 3 الویت کلی) جهت جمع بندی و ارایه گزارش به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه حداکثر تا تاریخ 21/8/98 به معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده ارسال گردد.

با عنایت به مصوبه شماره 15 اجلاس 109 رؤسا ی محترم دانشگاه / دانشکده های علوم پزشکی کشور ، مبنی بر تعیین اولویت های پژوهشی دانشگاه بر اساس نیروی انسانی ، زیرساخت های پژوهشی ، اولویت های ملی و منطقه ای ، ماموریت های محوله و نگاه به مرزهای دانش ، خواهشمند است لیست اولویت های پژوهشی بر اساس کار برگ پیوست در سطح منطقه ای در محورهای بیماری های واگیر ، بیماری های غیر واگیر ، ارتقای سلامت و مؤلفه های اجتماعی مؤثر بر سلامت بهداشت دهان و دندان ،ژن درمانی و علوم پایه ، تغذیه  و صنایع غذایی ، حوادث و بلایا ، سالمندی سلامت روان ، علوم دارویی ، هوش مصنوعی و فناوری های سلامت ، محیط زیست و بهداشت محیط ، تحقیقات نظام سلامت (ده الویت برای هر محور) و در سطح ملی (حداکثر 3 الویت کلی) جهت جمع بندی و ارایه گزارش به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه حداکثر تا تاریخ 21/8/98 به معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده ارسال گردد.

فایل 1

فایل 2