شنبه 14 تیر 1399
EN
تاریخ 1398/08/04     تعداد دفعات مشاهده 114 بار     ساعت 15:14:15     گروه خبری اخبار حوزه دفتر توسعه

از سلسله کارگاههای ارتقاء توانمندی دانشجویان دفتر توسعه آموزش پزشکی دانشکده

به همت دفتر توسعه آموزش دانشکده کارگاه آموزش به مددجو در تاریخ 1 آبان با حضور دانشجویان ترم 6 پرستاری و با تدریس جناب آقای هوشیاری از اعضای هیئت علمی دانشکده برگزار گردید.