پنجشنبه 21 آذر 1398
EN
تاریخ 1398/08/02     تعداد دفعات مشاهده 146 بار     ساعت 19:20:20     گروه خبری اخبار حوزه دفتر توسعه

با همت دفتر توسعه آموزش (EDO) دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت و بارهبری اعضای محترم هیئت علمی گروه اورژانس دانشکده صبح پنجشنبه دوم آبانماه 98 مانور امداد رسانی وحمل مصدومین فرضی ویژه ی پرسنل سپاه قدس گیلان با حضور مسئولین ذیربط بمدت 2 ساعت در محل این دانشکده برگزار گردید. در ابتدا ی برنامه مدیر محترم دفتر توسعه آموزش پزشکی دانشکده درخصوص برنامه آموزشی پزشکیاری،نتایج آزمونهای برگزار شده وضرورت اجرای یادگیری فعال درقالب سناریوهای فرضی و مانورهای عملیاتی توضیحاتی ارائه نمودند. سپس معاونت محترم درمان سپاه قدس گیلان اززحمات برنامه ریزان و مدرسین دوره پزشکیاری و نیزتعهدات دانشکده پرستاری رشت دراجرای این دوره تشکر و قدردانی نمودند. این مانور با همکاری کادر تخصصی و تجهیزاتی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان گیلان برگزار گردید که بدین وسیله از مساعدت مدیریت محترم آن مرکزکمال تشکر را داریم.