دوشنبه 7 مهر 1399
EN
تاریخ 1398/07/30     تعداد دفعات مشاهده 99 بار     ساعت 20:16:18     گروه خبری اخبار حوزه دفتر توسعه

اولین جلسه تصمیم گیری در خصوص انتخاب یک فرآیند آموزشی به منظور ارتقاء آن روز سه شنبه98/7/23 با حضور مدیر و اعضای منتخب دفتر توسعه آموزش پزشکی در دفتر ریاست محترم دانشکده برگزار گردید. در این جلسه بعد از بحث و تبادل نظر در زمینه فرآیندهای آموزشی جاری، در نهایت ارتقاء فرآیند آموزش "اداره راههای هوایی در بزرگسالان و کودکان" از درس اصول و فنون پرستاری با تایید اعضاء جهت انجام یک پژوهش اقدام پژوهی انتخاب گردیدهمچنین اعضای کارگروه این فرآیند پیشنهاد شدند. در پایان مقرر شد تا با اجرای یک جلسه گروه متمرکز(Focus group)با حضور اساتید و منتخبی از دانشجویان مشکلات آموزشی موجود استخراج شوند.
1
2
3