پنجشنبه 14 فروردین 1399
EN
منو
   
     
 
 
کارگزینی
چاپ
 نام و نام خانوادگی : فرشته پنهانی

سمت: مسئول کارگزینی

مدرک تحصیلات : لیسانس مدیریت دولتی
 
 نام و نام خانوادگی : شهره داداردوست

سمت: کارگزین

مدرک تحصیلات : دیپلم راه و ساختمان
 
 نام و نام خانوادگی : مریم لطفی بهروز

سمت: کارگزین

مدرک تحصیلات : لیسانس زبان و ادبیات فارسی
 
 شرح وظایف :

1- مطالعه قوانین و مقررات استخدامی، اظهارنظر در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات مورد عمل

2- اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدفهای مورد نظر

3- برنامه ریزی و سرپرستی امور مختلف کارگزینی

4- رسیدگی به امور مربوطه به استخدام – تبدیل وضع استخدامی – ترفیع – بازنشستگی و تعیین برقراری حقوق بازنشستگی و یا وظیفه

5- تهیه پیش نویس های کارگزینی از قبیل پیش نویس اقلام – ترفیع- و نظیر آن، با اطلاع مقام مافوق و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه

6- انجام کلیه امور مربوطه به ارتقاء پایه و مرتبه اعضاء هیئت علمی

7- شرکت در جلسات مختلف کارگزینی

8- تهیه گزارشات لازم کارگزینی

9- صدور کلیه احکام سالیانه کارکنان

10- انجام امور مربوط به انعقاد قرارداد محرومیت از مطب در دو نیمسال تحصیلی

11- انجام امور مربوط به حق التدریس اساتید مدعو و ثابت از نظر محاسبه ریالی و ارسال به معاونت آموزشی دانشگاه 

12- بررسی حضور و غیاب کارکنان و پی گیری آن

13- ثبت مرخصی کارکنان و اعلام مانده مرخصی سالیانه کارکنان و اعضاء هیئت علمی

14- بررسی حضور کامل کارکنان جهت انجام گواهی حقوق ماهیانه

15- انجام امور بیمه تکمیلی کارکنان از دریافت مدارک پزشکی و تحویل به بیمه آسیا و دریافت خسارت درمانی

16- معرفی کارکنان به بیمه آسیا جهت بستری در بیمارستان

17- انجام امور مربوط به ماموریت کارکنان و صدور برگه ماموریت

18- انجام مکاتبات اداری با واحدهای ذیربط 
 درخواست گواهی اشتغال به کار جهت ارائه
 مراجع درمانی بیمه ایران
 فرم تقاضای بیمه شخص ثالث از بیمه ایران
 فرم تقاضای بیمه بدنه از بیمه ایران
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/07/13