سه شنبه 13 خرداد 1399
EN
منو
   
     
 
 
چاپ و تکثیر
چاپ
نام و نام خانوادگی : نسیم غیرتمند

سمت: متصدی چاپ و تکثیر

مدرک تحصیلی : دیپلم

شرح وظایف :

1- انجام کلیه مربوط به تکثیر اوراق و نامه های سازمانی با دستور سرپرست مربوطه

2- مراقبت و نگهداری از دستگاههای تکثیر و حصول اطمینان از صحت عملکرد آنها

3- شمارش و دسته بندی ، دوخت و برش اوراق تکثیر شده طبق دستور

4- پیگیری و هماهنگی انجام تعمیرات کلی و جزعی دستگاههای تکثیر از طریق تماس با نمایندگی های مربوطه براساس ضمانت های دستگاهها

5- انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق
 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/04/02