یکشنبه 17 آذر 1398
EN
منو
   
     
 
 
نظر سنجي
می توانید به این نظرسنجی راي دهيد و يا نتايج را بصورت متني يا گرافيکي مشاهده نماييد.
نظرسنجی: فرم نظر سنجی خدمات کتابخانه
1 - جنس؟

2 - نوع کاربری؟

3 - در صورت تمایل می توانید نام و نام خانوادگی خود را در کادر زیر وارد نمایید.

توضيحات : 

4 - کتب فارسی موجود در کتابخانه چقدر نیاز شما را برطرف می کند؟

توضيحات :